Są regiony gdzie wyraźnie się poprawił bilans wodny na skutek burz i towarzyszących im obfitych opadów. Jednak jak to bywa przy takiej pogodzie, opady często mają charakter punktowy. W efekcie w skali kraju susza dokucza w wielu regionach, doprowadzając do znacznej redukcji plonów. 

Jak czytamy w szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i  wynosiła średnio -102 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 1 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 V-30 VI).

Źródło: IUNG-PIB Puławy
Źródło: IUNG-PIB Puławy

Gdzie jest największa susza?

Największy deficyt wody notowany jest na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz wschodniej części Niziny Wielkopolskiej i na Równinie Oleśnickiej od -150 do -189 mm. Mniejsze niedobry wody notowano w zachodniej części Niziny Północno mazowieckiej, Wyżynie Przedborskiej, Pojezierzu Południowopomorskim, w zachodniej i środkowej części Wzniesień Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, Polesiu Lubelskim, Podlasiu oraz na Nizinie Śląskiej od -120 do -149 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Susza rolnicza występowała na terenie 15 województw. Jedynie nie została stwierdzona w woj. małopolskim. W zależności od regionu a czasem nawet w obrębie gminy została ogłoszona w sumie w w dziesięciu uprawach tj: rzepaku i rzepiku, zbóż jarych, krzewów owocowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, roślin strączkowych, zbóż ozimych, truskawek, warzyw gruntowych, tytoniu.

Największa susza w rzepaku i rzepiku oraz zbożach jarych

W szóstym okresie raportowania od 11 maja do 10 lipca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1013 gminach (40,9% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 9,92%, 

Susza w zbożach oraz strączkowych

Jak czytamy dalej suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 352 gminach (14,21% gmin Polski), w sumie na obszarze 2,16% gruntów ornych kraju. Natomiast w 140 gminach (5,65% gmin Polski) stwierdzono suszę w zbożach ozimych. To daje  0,41% gruntów ornych kraju. Susza obecna jest także w kukurydzy zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Notowano ją w 302 gminach (12,19% gmin Polski) co stanowi 1,47% gruntów ornych kraju. Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 169 gminach (6,82% gmin Polski), to stanowi 0,58% gruntów ornych kraju. 

Susza w uprawach sadowniczych oraz warzywniczych

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 332 gminach (13,40% gmin Polski), w uprawach truskawek( w 27 gminach, 1,09% gmin Polski) oraz w uprawach warzyw gruntowych (w 5 gminach (0,20% gmin Polski).  

Lipcowe nawałnice

W pierwszej dekadzie lipca najmniejsze opady (poniżej 15 mm) notowano w północnej części Polesia Lubelskiego, na Wyżynie Wołyńskiej, we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, na Wyżynie Śląskiej i Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Najwyższe opady zanotowano na Pojezierzu Mazurskim, Nizinie Północnopodlaskiej, w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Nizinie Pólnocnomazowieckiej i na Pojezierzu Iławskim od 70 do 110 mm. Na pozostałym obszarze kraju notowano opady od 15 do 70 mm.