Z pomocą przyszła firma Syngenta, która wdrożyła na stronie internetowej www.syngenta.pl nowe narzędzie o nazwie „Identyfikacja chwastów". Narzędzie znajduje się w zakładce Serwisy, pod nazwą „Jaki to chwast?".


Jak przekonują przedstawiciele koncernu narzędzie ma na celu pomoc w identyfikacji chwastów, poprzez wskazanie poszczególnych cech, które dany chwast charakteryzują - rozpoczynając od wieku chwastu, poprzez jego fazę rozwoju oraz cechy zewnętrzne wyglądu.

Generalnie uwzględniony jest podział na trzy grupy: jednoroczne chwasty dwuliścienne, wieloletnie chwasty dwuliścienne i chwasty jednoliścienne lub trawiaste chwasty. Użytkownik po wejściu w zakładkę, otrzymuje pytanie na jakim etapie rozwoju jest chwast, czy to jest stadium początkowe czy już roślina dojrzała. Zagłębiając się dalej w opis wyglądu chwastu program pomaga nam go zidentyfikować.