Wybierając gatunek rośliny wysiewanej na poplon należy wziąć pod uwagę kilka istotnych szczegółów, jak wymagania pokarmowe rośliny poplonowej. Muszą być niewielkie, gdyż w innym przypadku uprawa będzie zbyt kosztowna. Drugi ważny aspekt to optymalny termin siewu oraz długość okresu wegetacyjnego niezbędna do wytworzenia odpowiedniej ilości zielonej masy. Trzecim, równie ważnym czynnikiem, są warunki glebowe i w zależności od nich zaleca się wysiać:

 • na glebach słabszych - seradelę, facelię żyto i łubin zółty,
 • na glebach średnich - słonecznik, łubin wąskolistny, peluszkę, gorczycę białą, rzodkiew oleistą i wykę ozimą,
 • na glebach żyznych - rzepak i rzepik ozimy, bobik oraz wykę jadalną.

W przypadku gorczycy białej i rzodkwi oleistej należy umieścić je w płodozmianie jak najdalej od rzepaku i rzepiku, ponieważ rośliny te są przedstawicielami tej samej grupy botanicznej i mogą one nawet zwiększyć presję ze strony patogenów wywołujących takie choroby jak czerń krzyżowych czy kiła kapustnych. Natomiast jeśli płodozmian składa się z samych zbóż, wówczas należy wystrzegać się siania żyta, które nie działa fitosanitarnie na glebę i przyczynia się do rozwoju grzybów powodujących choroby podsuszkowe.

Materiał siewny znajdziesz na Giełdzie Rolnej!

 Ile zatem kilogramów nasion na hektar zaleca się wysiać w czystym siewie?

 • facelia – 10 – 15kg
 • żyto – 180 – 200 kg
 • rzodkiew oleista – 25 – 30 kg
 • łubiny – 140 – 160 kg
 • seradela – 50 – 60 kg
 • bobik – 200 – 250 kg
 • groch siewny pastewny – 140 – 160 kg
 • gorczyca biała – 15 – 20 kg 
 • słonecznik – 25 – 30 kg
 •  

Oprócz tego, rośliny poplonowe można siać w mieszankach:

 • gorczyca biała 10 kg + facelia 5 kg
 • groch siewny 130/150 kg + słonecznik 12/15 kg
 • seradela 30 kg + facelia 5 kg