- Wybierając środek do zaprawiania zbóż, w tym form jarych, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim, do zaprawiania można użyć tylko środka dopuszczonego do stosowania w danym gatunku rośliny. Należy też rozważyć, przed jakimi chorobami chcemy chronić naszą uprawę. Zbożom jarym nie zagrażają co prawda niektóre choroby występujące na oziminach, jak np. pleśń śniegowa, ale liczba grzybów chorobotwórczych stanowiących potencjalne zagrożenie jest i tak duża. Chorobą, którą zaprawa powinna zwalczać, jest zgorzel siewek. Występuje ona powszechnie, w różnym nasileniu, na wszystkich gatunkach zbóż jarych. Dobrze, jeżeli zaprawa chroni też przed chorobami, które pojawiają się znacznie rzadziej, ale których potencjalna szkodliwość jest znaczna - mówi farmer.pl dr Krzysztof Kubiak z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Jak podaje specjalista, przy wyborze zaprawy należy zwrócić uwagę, aby jej formulacja była odpowiednia do zaprawiarki, w której będzie wykonywany zabieg. Najwięcej zapraw występuje w formie płynnego koncentratu zawiesinowego (FS). Są też zaprawy w formie roztworu (LS) oraz w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WS), a także w formie proszku (DS) i w postaci żelu (GF).