Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przedmiotem konkursu są prace licencjackie oraz inżynierskie zarówno o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym z szerokiego zakresu chemii. Fundatorem nagród jest firma DuPont.

- Nasz konkurs, organizowany pod patronatem Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kieruje się tą samą dewizą, co Fundacja: "Wspieramy najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi" - mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego - 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont.

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.
Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

- Jesteśmy dumni z możliwości wspierania młodych polskich naukowców - mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland. - Cieszy nas uściślenie kategorii, w których przyznawane będą wyróżnienia. Zagadnienia z zakresu rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych stanowią fundamenty strategii rozwoju firmy DuPont.

W ubiegłorocznej edycji konkursu do rywalizacji stanęło blisko 50 studentów i studentek z całego kraju. Złoty Medal Chemii 2014 trafił do rąk Michała Hamkało z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę licencjacką dotyczącą badania katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej.