Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych powołał na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. naukowo-badawczych w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu prof. dr hab. Bożenę Łozowicką.