PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego

Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego
Występowanie różnych gatunków chwastów w roślinach uprawnych jest zjawiskiem naturalnym i powszechnym od początku uprawy gleby

Wielu rolników z powodu suszy rezygnuje z przedwschodowych herbicydów, stawiając na strategię odchwaszczania powschodwego. Nalistną walkę z chwastami można prowadzić od fazy liścieni rzepaku do momentu wytworzenia przez rośliny 5-6 liści.Występowanie różnych gatunków chwastów w roślinach uprawnych jest zjawiskiem naturalnym i powszechnym od początku uprawy gleby. Zachwaszczenie upraw jest z jednej strony zjawiskiem pozytywnym ze względu na bioróżnorodność roślin, ale dla rolników jest niekorzystne ze względu na konkurencję z roślinami uprawnymi i obniżenie plonowania upraw. Podobnie w uprawie rzepaku ozimego z uwagi na wczesny siew oraz powszechnie stosowane uproszczenia w agrotechnice już od początku wegetacji występuje szereg chwastów wpływających niekorzystnie na rozwój rośliny uprawnej. Jesienią po wschodach najczęściej i najszybciej pojawiają się samosiewy zbóż, gdy rzepak ozimy zasiano po przedplonach zbożowych. Razem z rozpoczynającymi wegetację roślinami uprawnymi rozwijają się również jednoroczne gatunki chwastów dwuliściennych, jak: gwiazdnica pospolita, fiołek polny i fiołek trójbarwny, jasnota różowa i jasnota purpurowa, gorczyca polna, tasznik pospolity, tobołki polne, komosa biała, bodziszek drobny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny, a w następnej kolejności wschodzą: mak polny, dymnica pospolita, chaber bławatek, iglica pospolita, maruna bezwonna lub rumianek polny, a jeszcze później pojawia się przytulia czepna i miotła zbożowa. Obecnie coraz częściej spotykamy w rzepaku ozimym również gatunki wcześniej rzadko występujące, jak: stulicha psia, stulisz lekarski czy krzywoszyj polny.

ZWALCZANIE CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH

Szczegółowe dane dotyczące rodzaju preparatu i warunków stosowania herbicydów podano w tabeli. Skuteczność zwalczania chwastów przez herbicydy w dużym stopniu jest uzależniona od terminu zastosowania preparatu oraz od dawki środka i wrażliwości danego gatunku chwastu na substancje czynne wchodzące w skład użytego preparatu. W zależności od rodzaju środka powschodowe zabiegi herbicydowe możemy wykonywać w różnych terminach, odnosząc się do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz fazy rozwojowej pojawiających się chwastów.

Najwcześniej możemy przystąpić do wykonania powschodowych zabiegów zwalczania chwastów, gdy rośliny rzepaku ozimego całkowicie wykształciły co najmniej liścienie lub 1 parę liści właściwych, a chwasty znajdują się w fazie od kiełkowania do dwóch liści właściwych. W tym czasie zabiegi najczęściej wykonywane są środkami zawierającymi pojedynczą substancję czynną, jaką jest metazachlor. Do tej grupy środków zaliczymy ok. 30 preparatów (podanych w tabeli), jak np.: Bantux, Butisan 400 SC i Butisan Mono zalecane w dawce 2,5 l/ha, oraz ok. 20 herbicydów jak np.: Dakota 500 SC, Fuego Extra 500 SC, Metax 500 SC, Metaz 500 SC, Metazanex 500 SC, Naspar 500 SC, Raper 500 SC, Rapsan 500 SC, zalecane w dawce 2 l/ha, a także Bantux 500, Raper Solo 500, Rapsan Solo 500, Butisan S i Butisan 500 SC zalecane w dawce 1,5 l/ha, które dobrze zwalczają wiele jednorocznych gatunków dwuliściennych, jak np.: gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, jasnotę purpurową, przetaczniki, marunę bezwonną, rumianek pospolity, i miotłę zbożową, jednak średnio niszczą komosę białą, mak polny, niezapominajkę polną, tasznik pospolity, stulichę psią i wyczyniec polny, a słabe działanie wykazują na tobołki polne, przytulię czepną i fiołka polnego.

W celu zwiększenia skuteczności niszczenia przytuli czepnej oraz maku polnego na plantacjach opanowanych przez te gatunki do ich zwalczania należy zastosować jeden ze środków zawierających gotową mieszaninę dwóch substancji czynnych, jak metazachlor i chinomerak, np.: Butisan Star 416 SC, Permuson 416 SC lub Rapsan Plus zalecane w dawce 3 l/ha, albo Butisan Top, Rapsan Turbo lub Sultan Top 500 SC, zalecane w dawce 2 l/ha. Planując te zabiegi, należy zwrócić szczególną uwagę na fazy rozwojowe chwastów, gdyż przytulia czepna jest wrażliwa na podane herbicydy jedynie do fazy dwóch okółków, a mak polny do fazy dwóch liści właściwych, natomiast wschodząca komosa biała i tasznik pospolity pozostaną średnio odporne, a fiołek polny odporny na wymienione preparaty.

W ostatnich latach obserwujemy coraz częściej na plantacjach rzepaku ozimego zjawisko kompensacji niektórych gatunków chwastów, które jest związane bezpośrednio ze stosowaniem wyspecjalizowanych środków ochrony roślin oraz ze stanowiskiem w płodozmianie, w którym rzepak następuje najczęściej po uprawach zbożowych. W przypadku zachwaszczenia plantacji rzepaku ozimego bodziszkiem drobnym, który w ostatnim czasie potrafi masowo zachwaszczać rzepak, do jego zwalczania możemy zastosować specjalnie do tego opracowane przez koncern BASF preparaty, jak: Butisan Duo 400 SC, Springbok i Springbok Duo, które zawierają w swoim składzie gotowe mieszaniny substancji czynnych metazachlor i dimetenamid-P, a zalecane są do stosowania po wschodach rzepaku ozimego w dawkach 2-2,5 l/ha. Wymienione środki skutecznie zwalczają również gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, marunę bezwonną, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, tasznika pospolitego i tobołki polne. Do zwalczania bodziszka drobnego, przytulii czepnej, maku polnego i przetaczników zalecane są również herbicydy Butisan Mix i Butisan Pro w dawce 1,5 l/ha, zawierające gotowe mieszaniny substancji czynnych dimetenamid-P i chinomerak. Jednak środki te będą słabo działały na gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną i tasznik pospolity po wschodach tych chwastów.

Nowo opracowane preparaty - Butisan Avant zalecany w dawce 2,5 l/ha oraz Butisan Star Max 500 SE zalecany w dawkach 2-2,5 l/ha zawierające w swoim składzie gotowe mieszaniny trzech substancji metazachlor i dimetenamid-P i chinomerak - skutecznie zwalczają bodziszka drobnego, przytulię czepną, mak polny i większość jednorocznych chwastów dwuliściennych w okresie ich wschodów, natomiast po wykształceniu dwóch liści większość gatunków chwastów będzie już średnio wrażliwe na te środki, a odporne pozostaną: dymnica pospolita, chaber bławatek, fiołek polny i wilczomlecz obrotny.

Osobną grupę środków stanowią preparaty zalecane do stosowania w późniejszych fazach rozwojowych rzepaku ozimego zawierające w swoim składzie substancję czynną chlopyralid, która w roślinach powoduje blokadę auksyn (hormony roślinne) oraz wstrzymanie syntezy aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zamierania chwastów. Zaliczymy do niej poza standardowym herbicydem Lontrel 300 SL również Auksendy 300 SL, Cliophar 300 SL, Effigo, Helion 300 SL i Vivendi 300 SL, które skutecznie zwalczają chabra bławatka, marunę bezwonną, rumian polny i rumianek pospolity, ostrożeń polny (nawet zaawansowany w rozwoju), psiankę czarną i rdest plamisty. Wymienione preparaty w dawkach 0,3-0,4 l/ha należy stosować jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku ozimego, na chwasty w fazie od 2 liści do fazy rozety.

Herbicydy zawierające dwie substancje czynne chlopyralid i pikloram, jak: Barka 334 SL, Cyklop 334 Sl i Gala 334 SL ze względu na ograniczenie jesienią zalecanej - maksymalnej dawki są do 0,2 l/ha, średnio zwalczają takie gatunki, jak: chaber bławatek, gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, a dużą odporność na te środki wykazują fiołek polny i tasznik pospolity. Natomiast dodanie do chlopyralidu i pikloramu trzeciej substancji czynnej aminopyralidu, które znajdują się w preparatach Blast, Iguana i Navigator 360 SL, znacznie zwiększyło skuteczność niszczenia chwastów. Podane herbicydy zalecane są do stosowania jesienią, w dawce 0,2 l/ha, na rośliny rzepaku, który w pełni wykształcił już liścienie do fazy 4 liści właściwych, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych. Wymienione herbicydy skutecznie zwalczają chabra bławatka, dymnicę pospolitą, komosę białą, marunę bezwonną, mak polny, niezapominajkę polną, rdestówkę powojowatą i rdest plamisty, a średnią wrażliwość na te środki wykazują fiołek polny, gwiazdnica pospolita i przytulia czepna, natomiast odporne pozostają jasnota purpurowa, przetacznik perski, tasznik p ospolity i tobołki polne.

NA DWULIŚCIENNE I MIOTŁĘ

W przypadku występowania w uprawie rzepaku obok gatunków dwuliściennych również miotły zbożowej do ich zwalczania możemy zastosować herbicydy opracowane przez firmę Dow AgroSciences, Kliper lub Spark, które zawierają w swoim składzie trzy substancje czynne metazachlor, pikloram i aminopyralid. Preparaty zalecane są do stosowania jesienią w fazie 1 do 3 liści rzepaku na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści i w tym czasie skutecznie niszczą chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, komosę białą, mak polny, marunę bezwonną, miotłę zbożową i rumianek pospolity. Natomiast średnio zwalczają fiołka polnego, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulię czepną, stulisz lekarski i tasznik pospolity.

Firma Innvigo Sp. z o.o. zaleca stosowanie herbicydów Cloe 300 SL lub Major 300 SL, lub ProSto 300 SL (zawierających substancję czynną chlopyralid), jesienią, w fazie 3-4 liści rzepaku ozimego, w dawce 0,3 l/ha, w mieszaninie z jednym ze środków Zorro 300 SL lub Raldico 300 SL, lub Pikas 300 SL (zawierających substancję czynną pikloram), w dawce 0,078 l/ha, które zwalczają skutecznie marunę bezwonną, a średnio działają na przytulię czepną. Natomiast dodatek do podanych mieszanin środka zawierającego substancję czynną metazachlor, np.: Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC, lub Metax 500 SC w dawce 1,5 l/ha, zwiększa skuteczność niszczenia gwiazdnicy pospolitej, maruny bezwonnej, przetacznika perskiego i przytulii czepnej, a średnio zwalczane są mak polny i tasznik pospolity, natomiast odporne pozostają fiołek polny i bodziszek drobny.

Problemy z kompensacją fiołka polnego możemy skutecznie rozwiązać, stosując na plantacji środek Fox 480 SC zawierający bifenox (substancję o działaniu fotodynamicznym), która po wniknięciu do roślin uczula jena działanie światła. Herbicyd dobrze zwalcza również gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą, przetaczniki, przytulię czepną, tasznika pospolitego i t obołki polne.

NOWE HERBICYDY

W zeszłym roku jesienią firma Dow AgroSciences zarejestrowała do stosowania w rzepaku ozimym preparaty Belkar i Mozzar zawierające znaną już substancję czynną pikloram oraz całkiem nowy związek halauksyfen metylu - Arylex, które w dawce 0,25 l/ha skutecznie zwalczają: bodziszka drobnego, chaber bławatek, dymnicę pospolitą, komosę białą, jasnoty, przytulię czepną, rumianek pospolity i tasznik pospolity, a średnio - marunę bezwonną, mak polny, stulichę psią i tobołki polne. Natomiast w dawce 0,5 l/ha wymienione herbicydy lepiej zwalczają marunę bezwonną, mak polny, stulichę psią, tobołki polne i gwiazdnicę pospolitą.

HERBICYDY ZALECANE PÓŹNĄ JESIENIĄ

Zaletą herbicydów zawierających substancję czynną propyzamid, np.: PPZ-400 SC, TurboPropyz SC i Kerb 50 WP, jest ich skuteczne działanie w niskich temperaturach, poniżej 10oC. Nie zaleca się stosować tych preparatów, gdy temperatura przy powierzchni gleby jest wyższa niż 15oC. Herbicydy Barclay Propyz SC, PPZ-400 SC, Prpyzaflash SC i TurboPropyz SC zalecane są w dawce 1,25-2,1 l/ha i skutecznie zwalczają miotłę zbożową, samosiewy zbóż, gwiazdnicę pospolitą, przetacznik bluszczykowy, przytulię czepną (tylko w dawce 2,1 l/ha) i rdestówkę powojowatą. Natomiast Kerb 50 WP zaleca się stosować w dawce 1-1,5 l/ha, a Kerb 400 SC w dawce 1,875 l/ha w fazie 5-6 liści rzepaku na wilgotną glebę, które zwalczają gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, samosiewy zbóż, życicę wielokwiatową i wyczyniec polny.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami środki ochrony roślin należy stosować w sytuacji, gdy jest to uzasadnione oraz przestrzegając zaleceń podanych w szczegółowych etykietach - instrukcjach stosowania tych środków.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)

 • Mazowieckie 2019-09-02 07:48:47
  To czym pryskac jak duzo samosiewow zbóż?
 • Rafal 2019-09-01 16:48:32
  Tomku przy właściwej uprawie w tydzień mam znaczne rządki
  • Tomek 2019-09-01 19:43:29
   Jak masz wilgoć w glebie to się zgodze.Ale siać w popiół i uzyskać wschody po tygodniu jest po prostu nierealne.Tym bardziej że jak ktoś posiał rzepak 20 sierpnia a opady ma 1 września to wschody będziemy mieli dopiero około 7,8 sierpnia co za tym idzie powolne wschody obniżka plonu.
 • Tomasz 2019-09-01 15:32:04
  Najpierw rzepak musi wzejść bo w tej suszy ciężko mu to idzie,a deszczu brak tylko pogodynki sie cieszą że piękna, słoneczna pogoda

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.172.217.174
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.