Do walki z chwastami w uprawie soi po wschodach roślin dostępnych jest 5 preparatów herbicydowych. Najszersze okno aplikacji, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego soi do połowy kwitnienia, gdy 50 proc. kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12-65) ma preparat Select Super 120 EC oparty o substancję czynną kletodym.

Preparat stosuje się w dawce 0,8 l/ha przeciwko chwastom jednoliściennym, gdy te znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych. Chcąc pozbyć się perzu z plantacji działa się dawką 2 l/ha, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych. Pierwsze efekty zwalczania widoczne będą po 7 dniach od zabiegu.

Również w dłuższym zakresie faz rozwojowych soi stosować można preparaty oparte substancję czynną: fluazyfop-P-butylu. Bazują na niej herbicydy Fusilade Forte 150 EC i Triviko, które stosuje się po wykształceniu przez soję co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13).

Preparaty można aplikować nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50). Fusilade Forte 150 EC zaleca się w dawce 0,6-1,7 l/ha. Triviko stosuje się w ilości 0,75-3 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek preparatów aplikuje się przeciwko perzowi i wiechlinie rocznej. W chwasty roczne preparaty stosuje się od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie w fazie 4-10 liści. Substancja działa układowo, po pobieraniu przez liście przemieszcza się do korzeni oraz rozłogów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od zabiegu opryskiwania.

Do wyboru jest też gotowa, fabryczna mieszanina dwóch substancji czynnych: bentazonu i imazamoksu w preparacie Corum 502,4 SL. Podaje się ją, gdy u soi jest widoczny rozwinięty liść trójlistkowy na drugim węźle do fazy widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12–25). Preparat zalecany jest w ilości 1,25 l/ha lub w dawkach dzielonych po 0,625 l/ha i w drugim przypadku trzeba zachować 7-dniowy odstęp pomiędzy jego aplikacją

W krótszej rozpiętości faz rozwojowych, od rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2. węźle do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 9. węźle soi (BBCH 12-19) aplikować można preparat Focus Ultra 100 EC. Przeciwko chwastom jednorocznym zalecaną dawką jest 1-2 l/ha, chcąc usunąć z plantacji gatunki wieloletnie dawkę zwiększa się do 4-5 l/ha.

Jeśli na polu panują mniej sprzyjające warunki dla działania preparatu Focus Ultra 100 EC lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju celem poprawienia skuteczności zabiegu producent zaleca dodatek aduiwantu Dash HC. W zwalczaniu gatunków jednorocznych: Focus Ultra 100 1 l/ha + Dash HC 1 l/ha, a wieloletnich: Focus Ultra 100 2 l/ha + Dash HC 2 l/ha. Działanie preparatu widoczne będzie po upływie około 4-5 dni od zabiegu, a chwasty giną w przeciągu 3-6 tygodni.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: soja