Część preparatów rejestrowana jest w oparciu o ustawę o ochronie roślin, a część o ustawę nawozową. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że biostymulatory nie są ani typowymi środkami ochrony roślin, ani klasycznymi nawozami.

Biostymulatory są preparatami stosowanymi w uprawie roślin, w celu usprawnienia procesów wzrostu i rozwoju. Ich wpływ na rośliny nie wynika z bezpośredniego udziału w regulacji procesów życiowych, lecz z oddziaływania na metabolizm w szerokim tego słowa znaczeniu. Biostymulatory stymulują syntezę naturalnych hormonów, niekiedy zwiększają ich aktywność, usprawniają pobieranie składników mineralnych, intensyfikują podziały komórkowe itp. Dzięki temu powodują zwiększenie odporności na niekorzystne warunki środowiska, w którym rosną rośliny. Stosowanie biostymulatorów w technologii upraw roślin powoduje zwiększenie plonu, często przy jednoczesnym wzroście jego jakości. Biostymulatory w odróżnieniu od hormonów roślinnych usprawniają zachodzące w roślinach procesy życiowe bez modyfikowania ich naturalnego przebiegu.

Producenci biostymulatorów skupieni w nowoutworzonej organizacji stoją na stanowisku, że podstawą dopuszczenia biostymulatorów do obrotu powinna być ustawa o ochronie roślin. Zdaniem członków inicjatywy przyjęcie takiego rozwiązania stworzy gwarancję produkcji wysokiej jakości preparatów, bezpieczeństwa dla środowiska i przełoży się na dobry wizerunek tej grupy produktów. Jednocześnie jednak zwracają oni uwagę, że przewidziane w tej ustawie procedury dotyczące rejestracji pestycydów nie są adekwatne w odniesieniu do biostymulatorów, które nie są środkami chemicznymi. Dlatego też podjęta inicjatywa dążyć będzie do zmiany przepisów ustawy o ochronie roślin, w taki sposób, by uwzględniała ona cechy tych innowacyjnych preparatów, jakimi są biostymulatory.