Im wcześniej, tym lepiej. Zasada ta obowiązuje także w odchwaszczaniu kukurydzy. O powodzeniu tej uprawy decyduje w dużej mierze pozbycie się chwastów, zwłaszcza w pierwszym okresie jej rozwoju, najlepiej do fazy 4.-5. liścia. Na czystym stanowisku rośliny rozwijają się dynamiczniej i bez większych zakłóceń. Z kolei na długo nieodchwaszczonym polu chwasty konkurują z kukurydzą o substancje pokarmowe, światło oraz wodę, co może doprowadzić nawet do 50-70 proc. straty potencjalnego plonu.

PRAKTYCZNIE DO 9. LIŚCIA

Teoretycznie kukurydzę można odchwaszczać do fazy 9 liści. Większość jednak kombinacji herbicydowych można zastosować do fazy 6.-7. liścia. Jednak celowe i nieuzasadnione tak późne odchwaszczanie należy traktować jako poważny błąd agrotechniczny. Można jednak wyłonić pozytywny aspekt tak późnych zabiegów. W zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów prawidłowe oznaczenie dominujących gatunków nie powinno sprawiać nam większych trudności. Powinny wzejść już także wszystkie gatunki, nawet ciepłolubne. To pozwala nam skupić się na doborze najlepszych substancji czynnych do zabiegu. Bezwzględnie oprysk musi być wykonany w dobrych warunkach pogodowych. Jeśli popełnimy błąd na tym etapie, nie będziemy mieć już praktycznie szansy na zabieg korekcyjny. Po wytworzeniu 7.-8. liścia kukurydza dynamicznie rośnie i wkrótce przeciętnym opryskiwaczem nie uda się już wjechać w łan.

UWAGA NA REGULATORY WZROSTU

Jeśli decydujemy się na późny zabieg, należy pamiętać, że powyżej 6. liścia nie wolno stosować herbicydów z grupy regulatorów wzrostu (np. dikamba, 2,4-D, fluroksypyr). Powód jest niebagatelny. Kukurydza od fazy 5. liścia zaczyna wytwarzać organy generatywne (między innymi zawiązki przyszłych kolb). Zastosowanie herbicydu zawierającego substancję czynną z grupy regulatorów wzrostu jest bardzo ryzykowne i może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Grozi to w późniejszym okresie wykształceniem zniekształconych kolb i problemem w ich zapyleniu czy prawidłowym zaziarnieniem.

DOMINUJĄ SULFONYLOMOCZNIKI

Najwięcej preparatów do późnego odchwaszczania kukurydzy opartych jest na pochodnych sulfonylomocznika, głównie nikosulfuronie i rimsulfuronie. Substancje te dobrze zwalczają zarówno chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Mogą one być użyte solo lub w mieszaninach. Jeśli się jednak zagłębimy w szczegóły, okaże się, że preparaty oparte na nikosulfuronie nie mają spójnych i doprecyzowanych zaleceń w zakresie stosowania. Jak widać w załączonej tabeli, część preparatów dopuszczona jest do użycia jedynie do 7., część do 8., a kilka do 9. liścia. Są jednak preparaty (nieujęte w tabeli) zawierające wymienione substancje czynne, których etykiety informują o możliwości ich stosowania nie później niż do 6. liścia. W tym przypadku jednak dużą różnicę w zakresie stosowania stanowią pewne niuanse. Nowoczesna formulacja herbicydu lub dodatek adiuwantu mogą znacznie podnieść skuteczność zabiegu. W efekcie można tę substancję stosować także w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów, a nawet wykorzystać ją do zwalczania mniej wrażliwych na jej działanie gatunków.

NA PRZEROŚNIĘTE DWULIŚCIENNE

Oprócz typowych sulfonylomoczników do zwalczania chwastów 2-liściennych w późnych okresach dobrze poradzi sobie mieszanina bromoksynilu z terbutylazyną, choć na etapie etykiety jest polecana ona jedynie do fazy 6. liścia. Z doświadczeń producentów kukurydzy wynika, że nie wyrządza ona szkód nawet w nieco wyższych fazach rozwojowych kukurydzy. Sam bromoksynil też będzie odpowiedni, ale może pozostawić komosy czy samosiewy rzepaku. Jeśli w zachwaszczeniu mamy chwasty rumianowate czy rdestowate, to bezwzględnie należy zastosować dawki maksymalne. Z innych substancji warto wymienić mezotrion, który też może być stosowany w późnych fazach. Jednak jego skuteczność w porównaniu do jego użycia we wcześniejszych fazach rozwojowych kukurydzy jest dużo mniejsza. Należy tu także zaznaczyć, że podobnie jak w nikosulfuronie, także przy mezotrionie mamy duże rozbieżności na etapie zaleceń podawanych w etykietach środków. Większość preparatów opartych na tej substancji czynnej polecana jest do fazy 8. liścia. Część z nich ma adnotacje jedynie do 5. liścia, choć preparaty te wydają się być identyczne, jeśli chodzi o skład czy formulację. Na rynku są także gotowe mieszaniny mezotrionu z bromoksynilem, terbutyloazyną lub nikosulfuronem.

WYROŚNIĘTE TRAWY

Wyrośnięte gatunki chwastów jednoliściennych, szczególnie w okresie suszy, bardzo trudno się zwalcza. Warto pamiętać, że perz zwalczany jest dobrze, gdy rośliny wykształcą 5-7 liści i osiągną wysokość 20-25 cm. Wówczas zazwyczaj kukurydza zdąży wykształcić 6. liść. Na zaperzonym stanowisku bywa, że z zabiegiem świadomie się zwleka. Jeśli jednak chcemy skutecznie zwalczać perz (dotyczy to głównie kukurydzy sianej w monokulturze), producent powinien wykonać dwa zabiegi odchwaszczania. Pierwszy we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy, ukierunkowany głównie na zwalczanie dwuliściennych, oraz poprawkowy, wykonany po 6. liściu, ukierunkowany na zwalczanie perzu i pozostałych jednoliściennych późno wschodzących.

W późnych zabiegach rolnicy doceniają np. formulację OD nikosulfuronu. Ogromną zaletą takich preparatów jest to, że oprócz chwastów dwuliściennych dobrze zwalczają również jednoliścienne, w tym perz. Preparaty takie sprawdzą się także w przypadku zabiegów poprawkowych. Wadą ich natomiast jest stosunkowo wolne działanie.

Do późnego odchwaszczania kukurydzy z jednoliściennych (w tym także perzu) można zastosować jedyny zarejestrowany w tej uprawie graminicyd Focus Ultra 100 EC (cykloksydym). Etykieta środka pozwala go stosować, gdy rośliny kukurydzy mają od dwóch do dziewięciu liści (BBCH 12-19). Zabieg tym środkiem można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu informacji, czy dana odmiana, która będzie opryskiwana, jest tolerancyjna na tę substancję czynną.

Artykuł ukazał się w numerze 5/2018 miesięcznika "Farmer"