W wielu miejscach na świecie, rolnictwo oraz nowoczesny styl życia zmieniły krajobraz wokół miast oraz na terenach wiejskich. Krajobraz wielu krajów Europy Zachodniej, postrzegany z lotu ptaka zdominowany jest przez rozległe połacie pól, których każdy centymetr gruntu rolnego przeznaczono na uprawę roślin, a niewielką przestrzeń na łąki lub zakrzaczenia. Tam gdzie wypielęgnowane trawniki zastąpiły mniej wysublimowane ogrody, pszczoły oraz inne owady zapylające odnajdują mniej kwiatów pozwalającym im się wyżywić i dysponują ograniczoną naturalną przestrzenią stanowiącą ich schronienie.

Niedoceniana rola miedz

Ponad 12 lat temu, Geoff Coates, starszy agronom ds. ekologicznego rolnictwa i odpowiedzialnego gospodarowania w firmie Syngenta, prowadząc badania nad poprawą bioróżnorodności w gospodarstwach dostrzegł znaczenie, jakie niesie ze sobą zapewnienie ukwieconych pasów wokół pól uprawnych. - Dzięki okolicznym pasom śródpolnym przywrócony zostaje życiodajny pyłek oraz nektar niezbędny wszystkim gatunkom pszczół oraz owadom zapylającym do ukończenia ich pełnego cyklu życia - mówi Geoff. - Innymi słowy to naturalne schronienie oraz spiżarnia dla owadów zapylających. Zapewnia pokarm niezbędny dla życia owadów, a my dzięki temu możemy uprawiać rośliny - na tym samym polu - mówił.

Akcję Operation Pollinator rozpoczęto w 2001 w Wielkiej Brytanii, początkowo prowadzoną we współpracy z ośrodkiem Center for Ecology and Hydrology. Po przeanalizowaniu dotychczasowych badań dotyczących bioróżnorodności w gospodarstwach, zespół Coatesa rozpoczął przekazywanie swojej wiedzy w formie szkoleń zaoferowanych ponad 700 rolnikom w Wielkiej Brytanii. Skutkiem czego rolnicy obsiali ponad 1200 hektarów ziemi w nowo wyznaczonych pasach śródpolnych specjalną mieszanką roślin kwitnących opracowaną przez firmę Syngenta. - Praca ta zaowocowała powrotem w okoliczne obszary owadów z rodziny pszczołowatych na niezwykłą skalę - wyjaśnia Geoff. - Szczególnie zdumiewające było to, że wróciły niektóre rodzime gatunki uważane za bardzo rzadkie - dodaje.

Tworzenie specjalnych siedlisk dla lokalnych gatunków

Na chwilę obecną akcja Operation Pollinator prowadzona jest we współpracy z rolnikami z 16 krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na zróżnicowanie owadów zapylających w poszczególnych krajach, zespół tworzy określone siedliska w zależności od warunków lokalnych i rodzimych gatunków. Ważną rolę odgrywa również zróżnicowanie gleby oraz warunki pogodowe, dlatego też wiele badań poświęcono opracowaniu odpowiednio dostosowanej mieszanki nasiennej zapewniającej owadom zapylającym porośnięte przez cały sezon kwiatami pasy śródpolne.

Po ponad dziesięciu latach trwania akcji Operation Pollinator, jej prekursor Geoff Coates wciąż wierzy, że dzięki nauce i zaangażowaniu rolników uda się zwiększyć populację pszczół i owadów zapylających. Tak więc, co dalej? - Chciałbym, żeby akcja Operation Pollinator przerodziła się w globalny projekt tak, aby zaadaptowano ją w ramach każdego rodzaju upraw - mówi Geoff. - Możemy zaprojektować oraz stworzyć siedlisko odpowiednie do rodzaju gleby, warunków klimatycznych i co najważniejsze, sprzyjające bytowaniu gatunków zapylających, kluczowych dla uprawy roślin - podkreśla.

Krajobrazy wielofunkcyjne

Rolnicy oraz zarządzający polami golfowymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w ramach akcji Operation Pollinator otrzymali od firmy Sygneta specjalne mieszanki nasion. Rolnikom zaoferowano również szkolenia w zakresie innowacyjnych praktyk ochrony upraw i doradztwo agronomiczne, wszystko z myślą o działaniu na rzecz owadów zapylających.

- Operation Pollinator dowodzi, że w wielofunkcyjnych krajobrazach ekorozwój oraz nowoczesne rolnictwo mogą koegzystować z obopólną korzyścią - mówi Patrick Weiss, szef działu ds. ekologicznego rolnictwa i odpowiedzialnego gospodarowania. - Jest to tym bardziej krytyczne, jeżeli mamy wspierać rolników w realizacji planu podwojenia globalnej produkcji żywności do roku 2050. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z rządami, placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, pszczelarzami i innymi podmiotami zainteresowanymi będziemy mogli w przyszłości poszerzyć program i zaangażować jeszcze więcej plantatorów - dodaje.