Środek stosowany jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.

Chwasty wrażliwe:
- w dawce 2 l/ha*: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
- w dawce 3 - 5 l/ha: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna.
- w dawce 5 - 6 l/ha: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.
Chwasty średnio wrażliwe:
- w dawce 5 - 6 l/ha: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: skrzyp polny.
*Dotyczy chwastów w fazie siewki

Wiosną przed siewem lub sadzeniem, w celu zwalczania perzu i innych chwastów. W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Figaro 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha.

Wiosną po siewie środek można stosować w uprawach ziemniaków. Preparat należy stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 2 l/ha.
W uprawie burków cukrowych palikuje się go po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego. Zalecana dawka to 2 l/ha. Warto wiedzieć, że nasiona buraków cukrowych należy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

Figaro aplikuje się też w uprawach cebuli, marchwi, pietruszki, pora (z siewu).

Środek stosuje się też przed zbiorem rośliny uprawnej w takich uprawach jak pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary. Należy go aplikować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30 proc., tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Wówczas dawka wynosi 4 l/ha lub z adiuwantem Figaro 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha. W uprawie rzepaku ozimego stosuje się go, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30 proc. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Dawka to 4 l/ha lub Figaro 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha.

Figaro można stosować też po zbiorze rośliny uprawnej. Środek aplikuje się wówczas od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha lub Figaro 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha.

Środek można stosować od wiosny do jesieni w roślinach sadowniczych, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.