Na roślinach ziemniaka żeruje stonka, a trzeba zauważyć, ze przy silnym ataku szkodnika zniszczenie powyżej 15 proc. powierzchni asymilacyjnej roślin oznacza stratę plonu przekraczającą 7 t bulw z ha. Jednocześnie uszkodzenia powodowane przez stonkę przekładają się na bulwy słabszej jakości z zaatakowanych roślin ziemniaka.

Chrząszcze stonki, które wyszły ze swoich kryjówek z ziemi w tej chwili intensywnie żerują. Oprysk wykonany w momencie pojawu chrząszcza oznacza mniejszą liczbę jaj składanych przez stonkę w czerwcu. Jednak w praktyce podstawowym terminem zwalczania jest moment po wylęgu larw. Samice stonki są składają aż do 1000 jaj w złożach po 10-30 sztuk, na spodniej stronie liści ziemniaka. Oprysk w tym momencie będzie konieczny tym bardziej, że larwy stadium L1, a następnie L2 są bardziej wrażliwe na insektycydy niż późniejsze L3 i L4 czy owady dorosłe przy dużym nasileniu występowania szkodnika lub gdy jest ono średnie, ale łęty ziemniaczane są bardzo bujne.

Przy stosowaniu oprysków, w celu uniknięcia uodpornienia się stonki na insektycydy, należy pamiętać o wymianie substancji czynnych czyli naprzemiennym stosowaniu preparatów z różnych grup chemicznych.