Mniejsze urozmaicenie płodozmianu wpływa na zwiększenie się porażenia występowania chorób. Dlatego wraz ze zwiększonym areał produkcji rzepaku zwiększyło się też ryzyko występowania chorób.
Sucha zgnilizna to jedna z najważniejszych w rzepaku. Jesienny próg szkodliwości wynosi dla niej 20 proc. porażonych liści.


Jakie są objawy? Na wszystkich częściach nadziemnych rośliny powstają żółtawe lub jasno szare plamy z widocznymi na ich powierzchni piknidiami z charakterystycznymi czarnymi kropeczkami. Jak rzepak się rozwija to i powiększają się te plamy. Jej źródłem infekcji są resztki pożniwne i materiał siewny. Żywotność grzyba w glebie szacowana jest na ok. 7 lat.

Poniżej przedstawiamy wybrane fungicydy do walki z suchą zgnilizną kapustnych w fazie 4-8 liści właściwych rzepaku (w nawiasie substancje czynne i dawka):

- Alert Solo 250 EW (flusilazol) - dawka 0,4 l/ha,
- Brasifun 250 EC (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha,
- Capitan 250 EW (flusilazol) - dawka 0,4 l/ha,
- Caramba 60 SL (metkonazol) - dawka 0,7-1 l/ha,
- Caryx 240 SL (chlorek mepikwatu, metkonazol) - dawka 1 l/ha - również regulator wzrostu,
- Clayton Tebucon EW (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha,
- Dąb 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha,
- Eminent Star 312 SE (chlorotalonil, tetrakonazol) - dawka 1,2 l/ha,
- Erasmus 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha,
- Horizon 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,5-0,75 l/ha,
- Jetcur 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,5-0,75 l/ha,
- Magnello 350 EC (tebukonazol, difenokonazol) - dawka 0,8 l/ha,
- Mystic 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,5-0,75 l/ha,
- Orian (tebukonazol) - dawka 0,75,
- Orius Extra 250 EW (tebukonazol) - dawka 1 l/ha,
- Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym) - dawka 1,5 l/ha - jesienią, zapobiegawczo od fazy 2-4 liści do fazy rozety rzepaku lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby,
- Riza 250 EW (tebukonazol) - dawka 1 l/ha,
- Sparta 250 EW (tebukonazol) - dawka 1 l/ha,
- Spekfree 430 SC (tebukonazol) - dawka 0,45 l/ha,
- Starpro 430 SC (tebukonazol) - dawka 0,45 l/ha,
- Syrius 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha,
- Tilmor 240 EC (tebukonazol, protiokonazol),
- Toledo 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha,
- Toprex 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) - dawka 0,3 l/ha - również funkcja regulatora wzrostu,
- Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy) - dawka 1,2 l/ha,
- Troja 250 EW (tebukonazol) - dawka 1 l/ha,
- Tyberius 250 EW (tebukonazol) - dawka 0,75 l/ha.