Uszkodzenia powodowane przez słodyszka rzepakowego zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych pąków kwiatowych mogą znacznie obniżyć plon. Jeśli szkodnik licznie zaatakuje rzepak, gdy pąki kwiatowe są jeszcze małe chrząszcze zupełnie je wyjedzą. Duże pąki są uszkadzane przez słodyszka rzepakowego częściowo. Na skutek żerowania larw chowacza brukwiaczka i czterozębnego dochodzi pękania łodyg rzepaku, a w miejsca uszkodzeń wdzierają się infekcje chorobowe.

Do walki ze słodyszkiem wykorzystać można insektycydy zawierające indoksakarb, pimetrozynę czy też alfa-cypermetrynę, np. stosując odpowiednio Avaunt 150 EC w ilości 0,170 l/ha, Plenum 500 WG stosując 0,15 kg/ha Fastac 100 EC w dawce 0,1 - 0,12 l/ha.

Substancja czynna cypermetryna występuje w 13 preparatach zarejestrowanych przeciwko słodyszkowi rzepakowemu. W zależności od rejestracji insektycydy na bazie tej substancji czynnej można stosować przeciwko chowaczom: czterozębnemu i podobnikowi, np. Cyperkill Max 500 EC w dawce 0,05 l/ha aplikowany na rzepak w fazie BBCH 39-59 działa na słodyszka i chowacza czterozębnego.

W przypadku obecności na plantacji rzepaku słodyszka rzepakowego i chowacza brukwiaczka sięgnąć można po insektycyd oparty o chloropiryfos, np.: Cyren 480 EC w dawce 0,65- 1,0 l/ha, Nurelle D 550 EC, Troll 550 EC – oba w dawkach 0,6 l/ha. Substancja chloropiryfos występuje w sumie w 27 preparatach przeznaczonych do walki ze słodyszkiem rzepakowym i większość jest zarejestrowanych także do walki z chowaczami: czterozębnym i brukwiaczkiem, np. Pyrinex 250CS i 480 EC, Dursban 4820 EC.

Słodyszka rzepakowego i chowacza brukwiaczka zwalcza gamma-cyhalotryna, np. w preparacie Rapid 060 CS, w dawce 60 – 80 ml/ha, działa też na chowacza czterozębnego. Przeciwko samemu słodyszkowi stosuje się 60 ml/ha, działając jednocześnie na słodyszka i chowacza czterozębnego 80 ml, na chowacza brukwiaczka 80 ml/ha. Podobnie, oba szkodniki zwalcza lambda-cyhalotryna w preparacie Sparviero w dawce 0,075 l/ha.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: Chowacze, słodyszek i ...