Ocieplenie i brak opadów spowodowało ożywienie wśród szkodników, w plantacjach buraków cukrowych, pojawiły się pierwsze naloty mszycy trzmielinowo-burakowej. Mszyce silnie uszkadzają liście i powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. Mszyce mogą roznosić groźne wirusy: żółtaczki i mozaiki.

Komunikaty PIORiN i IOR wskazują na konieczność lustracji upraw buraka cukrowego pod kątem występowania szkodnika i w niektórych regionach konieczność przeprowadzenia zabiegu zwalczania. Próg ekonomicznej szkodliwości dla mszycy trzmielinowo-burakowej to średnio 15 mszyc nieuskrzydlonych na jednej roślinie.

Do walki z nalatującą mszycą trzmielinowo-burakową w plantacji buraka zarejestrowane są 3 substancje czynne, na których bazuje 10 insektycydów:

  • deltametryna - Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW
  • dimetoat - Danadim 400 EC, Diego 400 EC, Hunter S 400 EC, Insektor 400 EC, Markiz 400 EC, Rodan S 400 EC, Rogor 400 EC
  • tiachlopryd, deltametryna - Proteus 110 OD