Rdza żółta widoczna jest na liściach. Objawem porażenia są pasiasto ułożone, żółte i pomarańczowe skupienia zarodników, które z czasem brunatnieją. Infekcje na polu pojawiają się placowo.

Do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej zarejestrowane są następujące substancje czynne i zawierające je preparaty:

 • azoksystrobina, epoksykonazol - Rubric XL 300 SC
 • chlorotalonil, tebukonazol - Fezan Plus 226 SC
 • chlorotalonil, tetrakonazol - Eminent Star 312 SE
 • izopirazam, epoksykonazol - Seguris 215 SC, Sigma 215 SC
 • pikoksystrobina, cyprokonazol - Reveller 280 SC
 • piraklostrobina - Comet 200 EC
 • prochloraz, fenpropidyna, tebukonazol - Artemis 450 EC
 • propikonazol- Fender 250 EC, Jetzone 250 EC, Vima-Propikonazol
 • spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol - Soligor 425 EC
 • tetrakonazol - Eminent 125 ME
 • tiofanat metylowy - Tiofanat Metylowy 500 SC, Topsin M 500 SC