Zachwaszczenie pól to powszechne zjawisko i problem, z którym borykają się rolnicy prowadzący praktycznie wszystkie rodzaje upraw. Doraźna walka z niepożądanymi roślinami, konkurującymi o składniki odżywcze, wodę i światło, nie zawsze przynosi trwały efekt. Niekiedy nie udaje się w pełni wyeliminować danego gatunku chwastów i konieczne jest powtórzenie zabiegu albo ich sekwencji przy użyciu mieszaniny kilku preparatów.

Zdarzają się niestety również takie sytuacje, że chwasty, których nie udało się pozbyć w jednej uprawie, wracają z dużą intensywnością w płodozmianie. Tak właśnie jest w przypadku bodziszka drobnego i chabra bławatka – oba są bardzo trudne do zwalczenia w rzepaku, a konsekwencją niezastosowania bądź nieudanych zabiegów będzie ich późniejsza kompensacja w zbożach. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że od 2008 r. w Polsce występuje udokumentowana odporność chabra bławatka na grupę herbicydów należących do inhibitorów syntezy aminokwasów.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są obserwacje z pól doświadczalnych, które m.in. prowadzi Innvigo.

- Na plantacji rzepaku, w ramach obszaru kontrolnego, gdzie nie stosowano żadnych zabiegów, jesienią odnotowane było bardzo silne obciążenie bodziszkiem drobnym – wynosiło ono nawet do kilkuset sztuk na metr kwadratowy. Występował tam również chaber bławatek, choć w mniejszym natężeniu, tj. kilka-kilkanaście sztuk na metr kwadratowy – podje firma.

Co należało zrobić, aby chwasty nie zagrażały rzepakowi, a później zbożom? – Proponujemy w takiej sytuacji stosowanie mieszaniny preparatów przedwschodowych zawierających napropamid, z metazachlorem i chlomazonem – rekomenduje Andrzej Brachaczek, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Innvigo.

Warto pamiętać, że bodziszek drobny to chwast bardzo trudny do kontrolowania powschodowego, dlatego należy położyć nacisk na odpowiednie przygotowanie zabiegu przedwschodowego. Jego skuteczność zależy od odpowiednich proporcji preparatów.

Jak podkreśla ekspert firmy, bardzo istotne jest również, aby przestrzegać zaleceń i nie ograniczać dawek używanych środków. Aplikacja mieszaniny powinna być wykonana w warunkach sprzyjających pobieraniu przez rośliny trzech substancji czynnych zawartych w preparatach, niewskazana jest natomiast tuż przed silnymi ulewami.

Zdaniem firmy, zalecana kombinacja preparatów w znacznym stopniu redukuje chwasty jednoliścienne – również takie, które są odporne na typowe graminicydy lub herbicydy z grupy sulfonomoczników (przykładem jest wyczyniec polny).

– Wykonanie zabiegu przedwschodowego powoduje, że bardzo wrażliwe chwasty częściowo ulegną zniszczeniu – wyjaśnia Andrzej Brachaczek. Te, które pozostaną, proponuje skontrolować preparatem opartym na chlopyralidzie.