W trosce o poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno w stosunku do ludzi, jak i zwierząt oraz ochronę środowiska przyrodniczego, decyzją Unii Europejskiej obserwuje się w ostatnich latach wycofywanie z obrotu rynkowego bardzo dużej liczby środków ochrony roślin należących praktycznie do wszystkich grup (herbicydów, fungicydów, insektycydów czy regulatorów wzrostu) i gatunków roślin, w tym ziemniaka. Skutkuje to znacznym zamieszaniem wśród producentów rolnych w kwestii zakupu właściwego preparatu jako zamiennika po wycofaniu poprzedniego uznanego i sprawdzonego. Często zdarza się, że nowy środek okazuje się mniej lub nie w pełni skuteczny w działaniu w porównaniu z wcześniej dopuszczonym do obrotu.

Ciągłe szukanie alternatywy dla dikwatu

Takie działanie w przekonaniu producentów ziemniaka dotyczyło wycofania chociażby dikwatu, a w związku z tym uznanego preparatu Reglone 200 SL, który był dostępny w sprzedaży rynkowej do 30 listopada 2019 r. Reglone 200 SL sprawdzał się m.in. w niszczeniu naci ziemniaczanej szczególnie na plantacjach nasiennych, ale i jadalnych oraz przemysłowych. Oprócz niszczenia zielonych części roślin przyczyniał się do przyspieszania dojrzewania bulw, zahamowania rozwoju chorób grzybowych w końcowej fazie wzrostu roślin czy ograniczania zachwaszczenia wtórnego przed zbiorem. Po wycofaniu  go na rynku pozostały 4 środki zarejestrowane do desykacji naci ziemniaczanej: Basta 150 SL, Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC i Spotlight Plus 060 EO. Jednak ich działanie jest znacznie spowolnione, a zasychanie naci trwa stosunkowo długo – nawet do 21 dni, podczas gdy po zastosowaniu preparatu Reglone 200 SL pierwsze efekty widoczne były po 1-2 dniach, a pełne zasychanie naci następowało po 7-14 dniach. Długi okres zasychania naci wydłuża czas, w którym sok z porażonych części rośliny może przedostać się do bulw, co zwiększa ryzyko porażenia bulw wirusami ciężkimi, a to z kolei może skutkować obniżeniem stopnia kwalifikacji sadzeniaków. W przypadku bulw konsumpcyjnych czy dla przetwórstwa skutkować to może pogorszeniem ich jakości bulw. Stąd w opinii producentów ziemniaka żaden z dostępnych na rynku desykantów nie jest godnym następcą Reglone.

Trudne przechowalnictwo ziemniaka

Drugim przykładem wycofanej substancji aktywnej stosowanej przez wiele lat jest chloroprofam (CIPC) z grupy karbaminianów, stosowany w przechowalnictwie ziemniaków jako regulator wzrostu (inhibitor kiełkowania bulw) w postaci różnych preparatów chemicznych (Etna 300 HN, Gro Stop Basis, Gro Stop Fog, Gro-Stop 300 HN, Gro-Stop 300 EC, Karto-Fam 300 HN, Lento 300 HN, MitoFog 323,5 HN, Neo-Stop 500 HN, Stop Kiełek 01 DP, Stopper 01 DP, Tuberprop-M 500 HN), który obecnie próbuje się zastępować  bardziej bezpiecznymi dla środowiska, np. 1,4 Sight, Biox-M, Himalaya 80 SG czy naturalnymi olejkami eterycznymi uzyskiwanymi z mięty pieprzowej, kminku, rozmarynu itp. Z praktyki wynika jednak, że stosowanie tego typu środków okazuje się bardziej pracochłonne (z reguły wymagana jest kilkukrotna aplikacja w sezonie przechowalniczym) i mniej skuteczne w stosunku do środków opartych na CIPC. Stąd po wycofaniu chloroprofamu należy liczyć się ze wzrostem kosztów przechowywania bulw. Decyzją Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2019 r. nie przedłużono terminu dalszego stosowania chloroprofamu  (CIPC)  w  przechowalnictwie  ziemniaka  we  wszystkich krajach  UE. Tym samym państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 8 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi CIPC.

Ubytki w insektycydach

Aktualnie na liście wycofanych środków ochrony roślin znalazły się kolejne substancje z grupy herbicydów, fungicydów i insektycydów stosowanych w ochronie ziemniaka. Spośród insektycydów przewidywane do wycofania są środki oparte na tiachloprydzie, czyli niedopuszczone do stosowania zostaną: Calypso 480 SC i Proteus 110 OD. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/23 z dnia 13 stycznia 2020 r. państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 3 sierpnia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi substancja czynna tiachlopryd. Określono też termin sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną do dnia 3 lutego 2021  r. Podobnie beta-cyflutryna, która stanowi substancję aktywną insektycydów: Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC, Pitbul 025 EC, Tekapo 025 EC czy Pyrinex Supreme 262 ZW, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/892 z dnia 29 czerwca 2020 r. nie została zatwierdzona do stosowania. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z obrotu środków z dniem 20 stycznia 2021 r., natomiast termin sprzedaży i stosowania środków zawierających substancję czynną beta-cyflutrynę upływa 20 lipca 2021  r. 

Trudna ochrona bez metrybuzyny oraz mankozebu

Jednak najbardziej dotkliwe w prowadzeniu skutecznej ochrony ziemniaka będzie wycofanie substancji aktywnych stanowiących skład herbicydów (metrybuzyny) oraz fungicydów (mankozebu).

Metrybuzyna to substancja z grupy triazyn, o działaniu układowym, pobierana zarówno przez system korzeniowy, jak i częściowo przez liście. Wśród 117 środków chwastobójczych zarejestrowanych do ochrony ziemniaka metrybuzyna jest składnikiem 15 preparatów, w tym jako główna substancja znajduje się w środkach: Aurelit 70 WG, Bazar 70 WG, Buzzin, Citation 70 WG, Elafi 70 WG, Misral 70 WG, Raba 70 WG, Sencor Liquid 600 S.C., Tuberon 70 WG. Ponadto metrybuzyna, podobnie jak wcześniej wycofany linuron, utrzymuje skuteczność działania przez stosunkowo długi czas. Stąd wcześniejsze wycofanie herbicydów opartych na linuronie oraz planowane w roku bieżącym (do końca czerwca 2021 roku) na metrybuzynie bardzo utrudni prawidłowe zwalczanie chwastów w ziemniakach w szerokim przedziale czasowym. Zamienne preparaty będą wymagały m.in. większej liczby zabiegów, co podwyższy koszty ochrony.

Mankozeb to substancja czynna z grupy ditiokarbaminianów wykazująca działanie kontaktowe i powierzchniowe w stosunku do patogenów grzybowych zarazy ziemniaka i alternariozy w przypadku roślin ziemniaka. Związki z grupy ditiokarbaminianów uważa się za grupę o niskim ryzyku powstawania odporności. Mankozeb wykazuje działanie wielomiejscowe hamujące funkcje oddechowe patogenu oraz blokujące metabolizm grzyba, a tym samym uniemożliwiające kiełkowanie zarodników. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Spośród wszystkich zarejestrowanych fungicydów (110 preparatów) do ochrony przed zarazą ziemniaka mankozeb znajduje się w aż 67 preparatach, takich jak np. Acrobat MZ 69 WG, Armetil M 72 WP, Delphin 69 EG, Dithane Neo Tec 75 WG, Ekonom 72 WP, Fantic M WP, Galben M 73 WP, Indofil 80 WP, Manco 80 WP, Mancozeb 75 WG, Penncozeb 80 WP, Planet 72 WP, Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, Rywal 72 WP. Stąd wycofanie mankozebu wskazywać może na dużą skalę problemów związanych ze zwalczaniem tej najgroźniejszej choroby grzybowej i będzie stanowić duże wyzwanie dla producentów ziemniaka. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/2087 z dnia 14 grudnia 2020 r. środki ochrony roślin zawierające mankozeb mogą być używane do 4 stycznia 2022 r., natomiast w sprzedaży mogą być do 1 lipca 2021 r.

Na jakie konsekwencje należy się nastawić?

Ogólnie należy podkreślić, że zmniejszenie liczby substancji czynnych utrudniać będzie racjonalne i przemienne stosowanie środków z różnych grup chemicznych, o odmiennych mechanizmach działania, co może szybko spowodować pojawianie się odporności agrofagów (szkodników, chwastów i patogenów grzybowych) na używane środki ochrony roślin i obniżyć skuteczność ich działania. Ponadto z reguły mniejsza skuteczność zamiennych środków, zawierających nowe substancje czynne, wymuszać będzie zwiększenie liczby zabiegów opryskiwania roślin, co pociągać będzie wzrost kosztów zakupu środka, większe zużycie paliwa i czasu pracy, a więc w konsekwencji większe koszty produkcji ziemniaka. Dodatkowo przez zawirowania na rynku mogą wzrosnąć: nielegalny import, obrót środkami niewiadomego pochodzenia i stosowanie niesprawdzonych preparatów.