11 stycznia br. w Warszawie firma Procam zorganizowała konferencję dla dostawców środków ochrony roślin. Tematem spotkania była prezentacja wyników firmy za 2016 rok oraz przedstawienie planów i strategii na najbliższe lata.

Podczas konferencji dyrekcja firmy przeprowadziła analizę osiągniętych wyników i dokonała podsumowania roku ubiegłego, jednocześnie prezentując przyszłe możliwości i kierunki rozwoju w ochronie i uprawie roślin.

- Nasza droga rozpoczęła się ponad dekadę temu osiągając w 2016 roku obroty przewyższające 650 mln PLN. W tym czasie, mimo otwierania nowych placówek handlowych i realizacji wielu inwestycji w całym kraju, udało nam się uniknąć nadmiernego zadłużenia, które mogłoby w przyszłości destabilizować nasz dalszy rozwój. Dziś Procam to oddziały w całej Polsce, 122 doradców terenowych, 297 zatrudnionych lokalnie pracowników - relacjonował Michał Ciszak, prezes Procam.

Piotr Żmijewski, Dyrektor Działu Zakupów, omawiając kwestię środków ochrony roślin w firmie zaznaczył, że polski rynek ochrony roślin w roku 2016 zmalał pomiędzy 4 a 8 proc. w zależności od źródła danych. Wpływ na to miały przede wszystkim warunki pogodowe oraz dewaluacja cen. Jednak mimo spadku rynku firma Procam zanotowała w ubiegłym roku wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach. Dynamika wzrostu sprzedaży środków ochrony roślin wyniosła 11 proc. Głównymi dostawcami firmy w ubiegłym roku byli: Basf, Syngenta, Adama oraz inne firmy z branży.

O agronomii opowiadał dr inż. Dariusz Wyczling, Dyrektor Działu Sprzedaży i Agronomii. Podkreślił interesujący fakt, iż ponad 80 proc. sprzedaży Procam jest prowadzona bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy czyli farm.

Wyczling wspominał również o tym, że Procam jest członkiem POLSOR (Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa), które swoje cele realizuje za pomocą promocji nowoczesnych technologii, poszanowania środowiska i w zgodzie z regulacjami prawnymi oraz członkiem założycielem ASAP (Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa), które jest promotorem idei zrównoważonego systemu gospodarowania.

Ostatnim elementem konferencji było wystąpienie prezesa Procam, Michała Ciszaka,
który przedstawił zebranym plany i strategie firmy, jakie ta wyznaczyła sobie do realizacji
w perspektywie wieloletniej, tj. do roku 2021. 

- Cieszą nas nie tylko imponujące wskaźniki sprzedaży, ale równie ważna jest satysfakcja Klientów, a ta, jak wskazują dane z badania atrakcyjności dystrybucji firmy Kynetec z końca 2016 roku pokazuje, że Procam ma najwyższy wskaźnik poziomu lojalności Klienta i pozwala nam domniemywać, iż postrzegani jesteśmy jako rzetelny partner, któremu można ufać w kwestii rozwoju swojego gospodarstwa - dodał prezes Procam.