Nufarm i FMC Corporation poinformowały, że osiągnęły wspólne porozumienie i zdecydowały o zakończeniu działalności joint venture F&N Agro Polska, która zmienia nazwę i przekształci się w Nufarm Polska.

Międzynarodowa firma Nufarm powstała w 1957 r. w Australii i tam mieście się jej siedziba główna po dzień dzisiejszy.

- Skupia się głównie na środkach ochrony roślin i na nasionach. Przez te wszystkie lata koncentrowała się na wielu akwizycjach przez co była w stanie rosnąć i dywersyfikować gałęzi swojej działalności – podkreślał Schweers.

Co jest celem firmy? – Bardzo nam zależy na tym, aby świadczyć naszym klientom – rolnikom jak najlepsze usługi i innowacyjne rozwiązania. Jak również, aby współpraca z nami była dla niego wyjątkowym, szczególnym doświadczeniem – mówił przedstawiciel firmy.

Na całym świecie Nufarm zarejestrowanych ma ponad 3800 produktów. Składają się one z 270 aktywnych składników. Głównie firma koncentruje się globalnie na rynku herbicydów, które zajmują blisko 70 proc. portfolio. Swoją działalność w 2015 r. ma najbardziej rozwiniętą w Południowej Ameryce (27 proc.), następnie Północna Ameryka i Australia z Nową Zelandią (po 23 proc.), Europa (21 proc.) i Azja (6 proc.).

- Bardzo ważna dla nas jest współpraca z japońską firmą Sumitomo, która posiada 23 proc. udziałów w Nufarm. Relacje obu firm są bardzo silne. Sumitomo opracowuje swoje własne produkty, dzięki temu my możemy je na skalę globalną również rozprowadzać w oparciu o to partnerstwo – mówił Hugo Schweers.

Na produktach nieopatentowanych skupia się działalność firmy.

- Nasz model biznesowy opiera się na tym, że sprawdzamy jakie substancje czynne nie podlegają prawom patentowym. Następnie nasi eksperci mając już sklasyfikowane substancje czynne nie podlegające patentom, opracowują na podstawie składników różne mieszanki, formulacje oraz materiał, który może mieć zastosowanie korzystne dla rolników w taki sposób aby w sytuacji, kiedy proponujemy mu produkt dajemy też wartość dodaną, czyli coś bardziej spersonalizowanego – dodał.