Jak podano w punkcie 31: „Komisja z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Polski mające na celu zbadanie i przedstawienie szacunków potencjalnej redukcji stosowania i ryzyka (np. -20% w stosunku do poziomu odniesienia w latach 2015-2017 przy udziale WPR od 3% do 7,5%) oraz kandydatów do zastąpienia (redukcja o 7% do 24% ). Zwrócono uwagę na różne załączone warunki. Komisja zachęca Polskę do rozszerzenia i wzmocnienia najistotniejszych interwencji Planu w celu zabezpieczenia tego kierunku zmian w praktyce”.

Jak interpretować wytyczne KE?

Tak jak informowaliśmy w powyższym tekście, poprosiliśmy o komentarz eksperta, który od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną roślin. Jak wyjaśnił nam prof. Marek Mrówczyński, były dyrektor IOR-PIB w latach 2018-2021 oraz 2007-2012, oznacza to, że Komisja przychyliła się do naszych opisanych założeń redukcyjnych przedstawionym przez Polskę w projekcie KPS, czyli redukcji 3 do 7,5 proc. Ale dla tych preparatów, które można zamienić innymi środkami ochrony roślin wskaźnik redukcji ten byłby wyższy i wynosiłby tak jak podano od 7 do 24 proc.

– Duży rozrzut redukcji wynika z różnicy w intensywności ochrony roślin ogrodniczych w porównaniu do upraw rolniczych. Skrajne procenty w chemizacji ochrony osiągają aż 20-krotność pomiędzy owsem, gdzie stosuje się tylko 0,5 kg substancji czynnej na ha, a jabłoniami z użyciem ponad 10 kg/ha – wyjaśnia ekspert. I podkreśla, że generalnie w Unii państwa, które stosują środki ochrony roślin powyżej średniej są za ograniczeniami w aplikacji dedykowanej po równo dla wszystkich krajów. – Z takim podejście nie godzi się m.in. Polska. Takie stanowisko popieram w całej rozciągłości – dodaje.

Polska redukuje stosowanie środków ochrony roślin 

Polska w ostatnich latach zredukowała stosowanie środków ochrony roślin z 2,5 do 2,1 kg substancji czynnej na hektar. - Redukcja jest wynikiem wprowadzenia od 2014 r. w całej Unii Europejskiej obowiązkowego systemu integrowanej ochrony roślin. Średnia dla UE zmniejszyła się z 3,5 do 3,0 kg/ha, ale 11 państw stosuje od 3,6 do nawet 8,8 s.cz. kg/ha. Dlatego największe redukcje powinny mieć miejsce w tych krajach, które stosują na swoich polach powyżej średniej UE – mówi prof. Marek Mrówczyński, który jest również specjalistą w zakresie entomologii.

Przypomina, że resort rolnictwa podawał iż redukcja stosowania środków ochrony roślin w KPS będzie wynosiła od 3 do 7,5 proc. - Należy to uznać za wielkość realną do zrealizowania w warunkach agroklimatycznych Polski. Strategia KE "Od pola do stołu" zakładała, że do 2030 r. nastąpi redukcja stosowania środków ochrony aż o 50 proc., co okazało się utopią, która mogłaby spowodować według wielu ekspertyz spadki plonowania roślin uprawnych od 30 do 50 proc. – zauważa prof. Mrówczyński.

Ograniczona liczba pestycydów

UE opublikowało już jakie substancje czynne zostaną wycofane z ochrony roślin do końca 2023 r. Dotyczy to dwunastu substancji czynnych. Głównie fungicydów i insektycydów.

– Nastąpi także w najbliższych latach redukcja s.cz., które przewidziane są do zastąpienia przez inne związki. Największa redukcja może dotyczyć fungicydów, gdyż planuje się wycofanie 15 fungicydów, które w Polsce występują aż w 470 preparatach. Czyli łączna redukcja może wynosić do 66 proc. – zauważył ekspert.

Jak dodał profesor, takie działanie UE spowoduje wielkie problemy z prawidłową ochroną roślin przed patogenami. I jak zaznacza, spowoduje to obniżenie plonowania, a także pogorszy jakość, gdyż będą problemy z mykotoksynami, które w większości są związkami rakotwórczymi.

– Wycofanie substancji czynnych fungicydów spowoduje, że nastąpi redukcja zapraw nasiennych, aż o ponad 70 proc., co jest działaniem sprzecznym z zasadami integrowanej ochrony roślin. Również w najbliższych latach UE planuje wycofanie 21 s.cz. herbicydów, które w Polsce występują w 444 herbicydami, co spowoduje, że praktyka będzie miała wielkie problemy z prawidłową redukcją zachwaszczenia, co zwiększy koszty produkcji – dodał na koniec prof. Marek Mrówczyński.