Na pytania, na które nie dało się odpowiedzieć podczas spotkania (ograniczony czas) Profesor odpowiedział pisemnie. Poniżej przedstawiamy pytania naszych internautów, którzy po zarejestrowaniu się mogli takowe zadawać i odpowiedzi prof. Marka Mrówczyńskiego – za które serdecznie dziękujemy. A nie są to proste zagadnienia. Kilka z nich przedstawiamy teraz, a następne w kolejnych artykułach.

Greg: Jak Pan widzi przyszłość preparatów mikrobiologicznych opartych na technologii efektywnych mikroorganizmów? Jaka jest skuteczność tych preparatów?

Prof. Marek Mrówczyński: Przyszłość preparatów mikrobiologicznych opartych na technologii efektywnych mikroorganizmów związana jest z wprowadzeniem Strategii KE „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Strategie zakładają, że w ciągu 10 lat w UE zostanie obniżone o 50 % stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz zwiększona będzie powierzchnia do 25 % użytków rolnych, które muszą być prowadzone w systemie ekologicznym.

Skuteczność preparatów biologicznych zależy od warunków środowiskowych oraz sposobu stosowania. Dlatego wymagana jest większa specjalistyczna wiedza. Te wszystkie działania powinny być finansowane ze WPR 2021 – 2027.

Michał: Pan Profesor był uprzejmy zwrócić uwagę na poważną kwestię związaną z obecnością podrabianych środków ochrony roślin na naszym rynku. Jakie Pana zdaniem rozwiązanie pomogłoby producentom rolnym, poza podwyższonymi karami? Czy jest tu szansa na nowoczesne technologie do znakowania?

Prof. Mrówczyński: Problem podrobionych środków ochrony roślin można ograniczyć do minimum poprzez wprowadzenia wysokich kar finansowych. Wymaga to zmian legislacyjnych, podobnych jakie już istnieją w prawie farmaceutycznym. Kara powinna być wysoka, np. minimum 5 mln zł oraz musi być nieuchronna.

Kolejna zmiana legislacyjna w ustawie o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. musi dotyczyć obowiązku sprzedaży ś.o.r. tylko na fakturę, gdzie będzie podana nazwa środka, ilość oraz nr partii i serii produkcji. Takie działania spowodują, że rynek ś.o.r. zostanie wreszcie ucywilizowany. Nowoczesne technologie i sposoby znakowania ś.o.r. będą również bardzo pomocne i wpisują się w cały system kontroli rynku.

Wojciech: W przypadku nagłego pojawu szkodnika, z dnia na dzień muszę zastosować ŚOR, natomiast w przypadku zastosowania biologicznej ochrony muszę czekać na przesyłkę lub zastosowanie metody biologicznej przez firmę specjalizującą się w tym co przedłuża okres powodowanych szkód przez szkodnika, co na to UE?

Prof. Mrówczyński: Preparaty biologiczne stosuje się znacznie wcześniej niż chemiczne ś.o.r., czego przykładem jest zwalczanie omacnicy prosowianki w kukurydzy z wykorzystaniem kruszynka, czyli makroorganizmu biologicznego, który stosuje się na jaja szkodnika, natomiast chemiczne środki używa się później, bo dopiero na wylęgające się gąsienice.

Stosowanie preparatów biologicznych wymaga większej wiedzy oraz precyzji wykonania zabiegu, a skuteczność działania zależy od wielu czynników środowiskowych, np. temperatura powietrza na plantacji, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, w tym promienie ULV. Progi szkodliwości podczas stosowania metod biologicznych w większości nie sprawdzają się i dlatego należy uwzględniać zagrożenie, które miało miejsce w ubiegłym roku. Przykładem jest omacnica prosowianka, gdzie podczas stosowania metod biologicznych należy korzystać z informacji o zagrożeniach z poprzedniego roku, który wynosi powyżej 30 % uszkodzonych roślin przez gąsienice.

Wprowadzenie dopłat do stosowanych metod biologicznych pozwoli na powstanie rynku, co ułatwi działanie rolników i ogrodników. Dopłaty do środków biologicznych powinny być zabezpieczone w ramach budżetu WPR 2021 – 2027. Również warunki rejestracji środków biologicznych muszą zostać zmienione, poprzez duże uproszczenie procedury, co wymaga zmiany Rozporządzenia 1107 z 2009 r.

Oprócz wymaganej rejestracji mikroorganizmów biologicznych, musi być wprowadzony wymóg także rejestracji makroorganizmów pożytecznych, co pozwoli na uniknięcie wprowadzenia na obszar UE organizmów inwazyjnych.

Na gieldarolna.pl znajdziesz środki produkcji rolnej.