Po ponad pół roku statutu jako pełniącego obowiązki dyrektora, profesor Roman Kierzek otrzymał oficjalne powołanie na stanowisko dyrektora IOR-PIB w Poznaniu. Zastąpił on na stanowisku dyrektora prof. Marka Mrówczyńskiego, odwołanego w dniu 28 września ubiegłego roku.

Profesor Kierzek związany jest Instytutem od 27 lat. Od września 2017 roku do dnia dzisiejszego pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo - Badawczych, a wcześniej przez 10 lat był Kierownikiem Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin.

Prof. Kierzek o priorytetowych zadaniach w IOR-PIB

-Przyszłość IOR-PIB związana jest z rozwojem integrowanej ochrony roślin oraz promowaniem jak i wdrażaniem do praktyki rolniczej metod niechemicznej ochrony (np. metody biologiczne). Przyjęte przez Komisję Europejską Strategie „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”, wyznaczają przyszłe kierunki, także w aspekcie efektywnej i bezpiecznej ochrony roślin przed agrofagami. To wielkie wyzwanie dla IOR-PIB, gdyż będzie istniała konieczność opracowywania nowych programów ochrony -mówi portalowi farmer.pl prof. Kierzek. 

Jak dodaje, nadal ważnym obszarem aktywności Instytutu będzie działalność ekspercka i szkoleniowa, zorientowana na poprawę efektywności transferu wyników badań do praktyki rolniczej oraz wspieranie polskiej gospodarki w zakresie innowacyjnej i proekologicznej ochrony roślin. I to co Instytut robi od lat to ciągle udoskonalany system monitoring pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych jak i środowisku (np. w wodach).

-W Instytucie nie może zabraknąć badań ukierunkowanych na zmiany zachodzące zarówno w produkcji rolniczej jak i ochronie roślin spowodowanej czynnikami środowiskowymi jak i prawno-organizacyjnymi. Wśród czynników środowiskowych należy na pierwszym miejscu postawić zmiany klimatyczne oraz konieczność produkcji bezpiecznej żywności na odpowiednim poziomie, spełniającej oczekiwania konsumentów (np. produkcji żywności ekologicznej jak i wolnej od chemicznych środków ochrony roślin) - podsumowuję dyrektor. 

Redakcja miesięcznika Farmer oraz farmer.pl gratuluje nominacji i życzy wielu sukcesów!