Na początku wegetacji jesiennej rzepak ozimy atakowany jest przez kila szkodników, plantacjom zagrażają: pchełki ziemne i rzepakowe, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana, miniarka kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek oraz rolnice.

Uszkodzenia powodowane przez szkodniki wpływają na osłabienie kondycji rzepaku, zaburzony jest rozwój roślin. W Wyniku żerowania szkodników i powodowanych przez nich uszkodzeń, zwiększa się wrażliwość rzepaku na niekorzystne warunki pogodowe w okresie zimy i wczesnej wiosny.

Dla możliwości dokonania oceny liczebności szkodników w plantacji konieczny jest monitoring upraw. Oprócz obserwacji roślin, należy na polach ustawić żółte naczynia wypełnione wodą z niewielką ilością płynu do naczyń, dodatek płynu zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i utrudnia wydostanie się szkodnikom z naczynia.

Żółte naczynia umieszcza się ok. 20 m od brzegu pola w głąb plantacji rzepaku od strony lasów lub innych zadrzewień. Trzeba pamiętać o podnoszeniu naczyń, wraz ze wzrostem roślin (naczynia nie mogą być ukryte, zasłonięte liśćmi). Obserwacje w naczyniu powinno prowadzić się co najmniej raz na 2-3 dni.

Jesienne progi ekonomicznej szkodliwości szkodników rzepaku ozimego:

Pchełka ziemna i rzepakowa 1 chrząszcz na 1 mb w rzędzie rzepaku

Chowacz galasówek 2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Gnatarz rzepakowiec 1 larwa na 1 roślinie

Mszyca kapuściana 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2

Miniarka kapuściana nie ma oficjalnego progu ekonomicznej szkodliwości, jednak zabieg ochrony jest niezbędny jeśli uszkodzenia blaszki liściowej są powyżej10 proc.

Śmietka kapuściana 1 osobnik dorosły w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tantniś krzyżowiaczek 1 gąsienica na 1 roślinie

Rolnice 6-8 gąsienic na 1 m2