Najbardziej infekcjom Erysiphe graminis powodującym mączniaka prawdziwego zbóż i traw sprzyja temperatura od 5 do 12°C w nocy i od 10 do 20°C w ciągu dnia, nasłonecznienie trwające minimum 5 godzin oraz wysoka wilgotność.

Obecnie trzeba regularnie, co kilka dni analizować liście pszenicy na obecność skupień zarodników. W zależności od wielkości pola oceniamy od 100 do 150 roślin oddalonych od brzegów pola o 2 m, sprawdzając czy progi szkodliwości chorób nie zostały przekroczone.

Progi szkodliwości mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz terminy zabiegów w pszenicy (według IOR):

  • w fazie krzewienia (BBCH 21-29), gdy 50–70 proc. roślin jest z pierwszymi objawami porażenia, widoczne są pojedyncze, białe skupienia struktur grzyba,
  • w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) to przynajmniej 10 proc. źdźbeł wykazujących objawy nowej infekcji,
  • w fazie kłoszenia (BBCH 51-59) widoczne pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym lub na kłosie.