Porażenie rdzą brunatną pszenicy obserwuje się w tej chwili w niewielkim stopniu. Obecnie nie występują jeszcze wystarczająco dogodne warunki do rozwoju sprawców Puccinia tricinia. Grzybom sprzyja temperatura powietrza 12-25°C, najintensywniejszy rozwój rdzy brunatnej pszenicy obserwuje się przy temperaturze 15-18°C i podwyższonej wilgotności powietrza. Chorobie sprzyja także wysokie nawożenie upraw azotem, deficyt potasu i płytka orka.

Obecnie trzeba regularnie, co kilka dni analizować liście pszenicy na obecność skupień zarodników. W zależności od wielkości pola oceniamy od 100 do 150 roślin oddalonych od brzegów pola o 2 m, sprawdzając czy progi szkodliwości chorób nie zostały przekroczone.

Progi szkodliwości rdzy brunatnej oraz terminy zabiegów w pszenicy (według IOR):

  • w fazie krzewienia, gdy obserwuje się epifitozę na roślinach; najczęściej, gdy na 10-15 proc. roślin obserwuje się pierwsze objawy rdzy (BBCH 21-29). W razie potrzeby następny zabieg wykonać należy po upływie około 15 dni,
  • w fazie strzelania roślin w źdźbło (faza rozwojowa w skali BBCH 30-39), jeżeli co najmniej 10 proc źdźbeł wykazuje objawy nowej infekcji,
  • w fazie kłoszenia roślin (faza rozwojowa w skali BBCH 51-59), jeżeli objawy nowej infekcji występują już na liściu podflagowym lub flagowym.