- Zmienia się klimat, zmienia się rolnictwo, które musi zmierzyć się z nowymi  wyzwaniami.

Antoine Bernet, nowy szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji Fot. A. Kobus
Antoine Bernet, nowy szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji Fot. A. Kobus

Na produkcję rolnicza trzeba patrzeć globalnie, musimy nauczyć się  wprowadzać zintegrowane działania, po to aby rolnik mógł osiągać korzyści ekonomiczne, ale jednocześnie móc zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne – mówił podczas konferencji Antoine Bernet, nowy szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Odpowiedzią jest rolnictwo zrównoważone, rozumiane jako działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu opłacalności działalności rolniczej i zapewnieniu społecznej akceptacji. 

Co to jest ForwardFarming?

Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem strategii firmy Bayer. Odpowiedzią na to jest koncepcja Bayer ForwardFarming – to międzynarodowa platforma popularyzacji zrównoważonych praktyk w gospodarstwach rolnych. W ramach tej inicjatywy Bayer nawiązał współpracę z 16 gospodarstwami rolnymi z 12 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. W ich gronie znalazło się właśnie gospodarstwo z Polski – pierwsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarstwa, zrzeszone w sieci, znajdują się dziś w takich państwach, jak Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Włochy, USA.

Uczestniczące w projekcie gospodarstwo korzysta z merytorycznego doradztwa specjalistów Bayer, a także ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania kolejnych rozwiązań rolnictwa zrównoważonego, w tym precyzyjnego. Co ważne, każde z nich pozostaje suwerenne co do decyzji związanych z rodzajem uprawy oraz wyborem producentów nasion, odmian, środków ochronnych itp. Łączy je zobowiązanie do promowania rolnictwa zrównoważonego i przyjmowania wizyt studyjnych gości w celach edukacyjnych. Wszystko po to by ci, którzy chcą tego doświadczyć, mogli zobaczyć, jak w praktyce wygląda zrównoważone rolnictwo.

Bayer ForwardFarming w Polsce

- Projekt Bayer ForwardFarming szeroko udowadnia – teraz również w Polsce – że produkcja rolna może być prowadzona w sposób nie degradujący środowiska naturalnego, dostarczając jakościowej, bezpiecznej żywności w stabilny sposób – mówi dr inż. Michał Krysiak, Menadżer ds. Rolnicwa Zrównoważonego firmy Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

dr inż. Michał Krysiak, Bayer Fot. A. Kobus
dr inż. Michał Krysiak, Bayer Fot. A. Kobus

– Inicjatywa ta jest ważna również dla rolników, ponieważ będzie pokazywać w praktyce w jaki sposób utrzymać rentowną produkcję w obliczu zmian klimatycznych. 

Pierwsze w Polsce gospodarstwo w sieci Bayer ForwardFarming znajduje się niecałe 10 km od geodezyjnego środka Polski – we wsi Kaszewy (powiat kutnowski, woj. łódzkie). Krzysztof Nykiel, wraz z synem Maciejem, prowadzą tu ponad 90-hektarowe gospodarstwo. Na piaszczysto-gliniastych glebach uprawiają buraki cukrowe, pszenicę ozimą i kukurydzę.

Krzysztof Nykiel, gospodarz w piątym pokoleniu, podziela przekonanie, że zrównoważony rozwój ekonomiczny przy jednoczesnym poszanowniu środowiska jest nierozerwalnie związany z nowoczesnym rolnictwem. W gospodarstwie Krzysztofa Nykiela już zastosowano szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego rolnictwa. Należą do nich: szczególna dbałość o kondycję gleby, np. zwiększenie zawartości próchnicy, optymalizacja ochrony roślin, korzystanie z narzędzi wspomagania decyzji i z rozwiązań rolnictwa cyfrowego, stosowanie nowoczesnych odmian roślin uprawnych o unikatowych cechach (takich, jak tolerancja na szkodniki lub suszę), rozwiązania wspierające bioróżnorodność (m.in. na rzecz owadów pożytecznych i dzikich ptaków). Kolejne rozwiązania będą wprowadzane w kolejnych latach trwania projektu.

Gospodarstwo Kaszewy Fot. materiały prasowe
Gospodarstwo Kaszewy Fot. materiały prasowe

Dr inż. Michał Krysiak dodaje: - Projekt Bayer ForwardFarming jest on przygotowany specjalnie dla odwiedzających gości: rolników, naukowców, konsumentów, mediów i innych zainteresowanych. Dopóki sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli w Polsce na bezpieczne organizowanie wizyt, Bayer pragnie popularyzować ten projekt we współpracy z mediami oraz w kanałach społecznościowych. Mamy nadzieję, że te działania spotkają się z uznaniem i pozwolą zwiększyć społeczną świadomość dotyczącą rolnictwa zrównoważonego .