Niedawno pisaliśmy o wycofaniu tiuramu TUTAJ.

Teraz następną substancją czynną, tym razem z grupy triazoli jest propikonazol - składnik wielu fungicydów. Na rynek została wprowadzona w 1980 r. Aplikowana jest nalistnie w uprawie zbóż, przede wszystkim przeciwko mączniakowi prawdziwemu zbóż i traw, rdzy, brunatnej plamistości liści, plamistości siatkowej jęczmienia. Ale też i w sadownictwie do ochrony przed parchem jabłoni i mączniakiem.

Propikonazol wykazuje działanie układowe. Szybko jest pobierany i rozprowadzany (akropetalnie) w roślinie. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy ergosterolu niezbędnego do budowy błony komórkowej grzybów i rozwoju grzybni przez blokowanie demetylacji w pozycji C-14.

Propikonazolowi nie odnowiono zezwolenia (zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1865 z 28 listopada 2018 r.).

- Dodatkowy okres na zużycie zapasów musi być jak najkrótszy i upływać najpóźniej 19 marca 2020 r., dlatego też planuje się ustanowienie terminów sprzedaży i dystrybucji środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną do 19 października 2019 r. zaś terminy stosowania, przechowywania i unieszkodliwiania do dnia 19 marca 2020 r. – poinformowało nas ministerstwo rolnictwa.

Pod koniec ubiegłego roku nie odnowiono też zatwierdzenia takich substancji czynnych jak np.: dikwat czy pimetrozyna.