Monitoring upraw pod kątem obecności szkodników jest konieczny, aby w porę przeprowadzić zabieg zwalczający. Skutecznym i jednocześnie najtańszym sposobem jest wystawienie żółtych naczyń na polu.

Żółte naczynia umieszcza się na polach od strony nalotu szkodników (lasu, wszelkich innych zadrzewień, krzaków). Rozstawia się je 20 m w głąb pól. Jeśli żółte naczynia nie są wyposażone w pokrywkę typu „sitko” to na kilka cm poniżej krawędzi brzegu przewierca się w nich małe otwory (w razie opadów z pojemnika nie przeleje się woda i wraz z nią złapane owady).

Naczynie do ¾ pojemności wypełnia się wodą z niewielką ilością płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, np. płynu do naczyń, by uniemożliwić złapanym owadom wydostanie się z pułapki. Pojemniki kontrolować trzeba co do zawartości wody zwłaszcza, jeśli wystąpią opady deszczu. W razie konieczności uzupełniać wodą z płynem.

Kontrolę żółtych naczyń prowadzić trzeba regularnie, zwłaszcza teraz w czasie nalotów szkodników powinna odbywać się co 3 dni, najlepiej w zbliżonych godzinach, np. w południe.

Jeśli stwierdzi się przekroczenie progu szkodliwości dla danego szkodnika, stosuje się zabieg zwalczający. Po jego przeprowadzeniu żółte naczynia nadal pozostawia się na polu. Jeśli mają spełniać swoje zadanie, trzeba je umieszczać wyżej w łanie tzn. podnosić wraz ze wzrostem roślin oraz dalej kontynuować monitorowane upraw.