Takim dobry partnerem w kompleksowych technologiach ochrony roślin może stać Protendo 300 EC – ze znaną dobrze wszystkim substancją czynną z grupy triazoli - protiokonazol.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

Preparat ten otrzymał szeroką rejestrację w takich gatunkach jak: jęczmień ozimy i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary. Zwalcza sprawców takich chorób jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (pszenica). Natomiast w rzepaku: czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych (rzepak jary).

Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób liści,we wszystkich gatunkach zbóż, od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61) W przypadku fuzariozy kłosów zaleca się by środek zastosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w przypadku zbóż waha się od 0,33-0,65 l/ha.
W zwalczaniu chorób rzepaku ozimego etykieta rejestracyjna mówi o dawce: 0,3-0,6 l/ha i terminie stosowania: od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).