Jedną z nich jest konieczność przechowywania przez rolników nie tylko ewidencji zabiegów, która w nowym projekcie ustawy wydłużyła się z dwóch do trzech lat, ale też faktur ich zakupu.

- Należy doprecyzować wymaganą dokumentację dotyczącą stosowania środków ochrony roślin. Oprócz ewidencji zabiegów ochrony roślin, istnieje potrzeba wprowadzenia obowiązku przechowywania faktur zakupu środków ochrony roślin - uważa prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Ekspert analizując projekt rządowej ustawy, uważa, że wymóg ten ograniczyłby nielegalny obrót środkami ochrony roślin.

- Należy, również doprecyzować czas zastosowania środka. Oprócz dokładnej daty, należy podać godziny wykonywania zabiegu ochrony roślin. Ten precyzyjny zapis pozwoli na uniknięcie spraw spornych np. z pszczelarzami i producentami środków ochrony roślin - dodał prof. Mrówczyński.

Obecnie artykuł 37 ustęp 1 tekstu ustawy przekazany do Senatu z 25 stycznia 2013 r. o środkach ochrony roślin brzmi: Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika kopii dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środków ochrony roślin stosowanych na tych gruntach lub w tych obiektach, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.