Teoretycznie najbezpieczniej jest kupować środki ochrony roślin u znanych sobie sprzedawców/dystrybutorów i w punktach sprzedaży, ale i tu w grę wchodzi tzw. ograniczone zaufanie. Chociażby z tego względu każdorazowo należy żądać rachunku lub faktury – te dokumenty są podstawą do ewentualnej reklamacji.

Szczególną czujność wykazać powinniśmy przy zakupach przez Internet. Każdy sprzedawca ŚOR-podmiot musi posiadać odpowiednie zezwolenie i znajdować się w rejestrze PIORiN i warto to sprawdzać. Ponadto licencjonowany sprzedawca ŚOR zawsze gwarantuje odbiór opakowań po preparatach. W gąszczu internetowych ofert dobrze jest wejść na stronę sprawdzonego dystrybutora i tu bezpiecznie zrealizować zakupy.

Kupując preparat i nie będąc pewnym jego autentyczności można ją sprawdzić bezpośrednio w firmie chemicznej dzwoniąc do firmy. Podaje się numer seryjny środka, a ta sprawdza w swojej bazie danych czy taki produkt, o danych numerach wyprodukowała. Jeśli nie jest się pewnym czy środek jest oryginalny lepiej odstąpić od zakupu, ponieważ podrobione ŚOR mają żadną lub wątpliwą skuteczność. Co gorsze mogą wyrządzić szkody w uprawie i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia – tak naprawdę kupując taki niepewny preparat nie ma się pojęcia co kryje się wewnątrz opakowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jest skontaktować się z Inspektorem. W każdym powiecie znajduje się jednostka organizacyjna PIORiN – oddział lub delegatura.

Wg przepisów kto sprzedaje środek ochrony roślin, bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 proc. kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży. Mówi o tym art. 75 ustawy o środkach ochrony roślin.


Z uwagi na zagrożenie jakie niesie ze sobą wprowadzenie takiej niewiadomej substancji podlega pod Kodeks Karny (KK). Stanowi o tym art. 165 KK. § 1. - kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach.

Ten sam art. § 2 mówi, że wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 182 KK § 1. stanowi, że kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W myśl art. 306 KK kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.