Ta niewielka muchówka z rodziny pryszczarkowatych, przypominająca swoim wyglądem małego komara może być przyczyną strat w plonie dochodzących nawet do 10 dt/ha. Samica składa jaja do rozwijającej się łuszczyny, a wylęgające się z nich larwy żerują na ścianie łuszczyn powodując ich przedwczesne otwieranie się i osypywanie nasion.

Obecnie zagrożenie wystąpienia szkodnika jest większe niż w przeszłości. Jest to związane z rosnącym areałem uprawy rzepaku, uproszczeniami w uprawie i płodozmianie. Trudno jest zachować odpowiednią izolację przestrzenną, w związku z tym najbardziej narażone na porażenie przez szkodnika są plantacje sąsiadujące z polami, na których w ubiegłym roku uprawiano rzepak.

Naukowcy z Czech, przy okazji wykonywania innych doświadczeń z biostymulatorem Asahi SL, zaobserwowali na kombinacjach, na których zastosowano preparat na początku kwitnienia, mniejsze porażenie łuszczyn przez pryszczarka kapustnika. Plon był natomiast istotnie wyższy niż na kombinacji kontrolnej - nie traktowanej biostymulatorem.

W kolejnych latach (2006-2011) przeprowadzili szereg badań potwierdzających wstępne obserwacje. Okazało się, że łuszczyny z roślin opryskanych biostymulatorem zawierają więcej lignin i celulozy, przez co stają się twardsze i samica pryszczarka kapustnika nie jest w stanie przebić łuszczyny, aby złożyć do środka jaja. Skuteczność działania preparatu jest porównywalna ze skutecznością insektycydów z grupy pyretroidów i z grupy neonikotynoidów. Dzięki temu odkryciu rolnicy będą mogli nie tylko zmniejszyć nakłady na jednostkę produkcji, ale przede wszystkim zmniejszyć ilość niebezpiecznych dla środowiska insektycydów zużywanych w procesie produkcji rzepaku, co będzie korzystne zarówno dla rolników jak i dla konsumentów, a przede wszystkim dla otaczającego nas środowiska.

Biostymulator Asahi SL pobudza roślinę do samodzielnego wytwarzania mechanizmów obronnych. Naukowcy rekomendują, aby zabieg tym preparatem, w dawce 0,6 l/ha, był wykonany na początku kwitnienia (BBCH 61-63), najlepiej łącznie z zabiegiem fungicydowym.