Lista herbicydów do przedwschodowego odchwaszczania roślin bobowatych nie jest długa. Trzeba przyznać, że groch jest tym gatunkiem, gdzie tych środków jest najwięcej.

Siew grochu wykonuje się około połowy marca i nawet wcześniej, o ile pogoda na to pozwoli. To właśnie ona jest determinantem wyboru terminu siewu. Minimalna temperatura dla kiełkowania nasion wynosi 1-2 st. C.

Zaraz po nim należy przeprowadzić przedwschodowe odchwaszczanie – najlepiej do pięciu dni po siewie - przed wschodami rośliny uprawnej. Bardzo ważne jest, aby gleba była starannie uprawiona.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość, a tym samym i skuteczność zabiegu są warunki klimatyczno-glebowe. Gleba musi być wilgotna i świeżo doprawiona - inaczej ograniczona zostanie możliwość pobierania substancji czynnej z gleby.

Jakie preparaty można zastosować?

Przedstawiamy przykładowe herbicydy przedwschodowe w uprawie grochu, w nawiasie substancje czynna:
- Bandur 600 SC (aklonifen) – 3 l/ha,
- Clomaz 36 SC (chlomazon) – 0,25 l/ha,
- Command 360 CS (chlomazon) – 0,25 l/ha,
- Command 480 EC (chlomazon) – 0,2 l/ha,
- Kilof 480 EC (chlomazon) – 0,2 l/ha,
- Szpada (chlomazon) – 0,2 l/ha,
- Boxer 800 EC (prosulfokarb) – 3-4 l/ha,
- Stallion 363 CS (chlomazon + pendimetalina) – 3 l/ha,
- Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) – 3,5 l/ha,
- Wing P 462,5 EC (pendmetalina + dimetenamid-P) – 4 l/ha.