Najwcześniejszy jest zarezerwowany dla nietypowych warunków klimatycznych.

Preparaty wnikające do chwastów przez młody system korzeniowy wymagają do swojej aktywacji odpowiedniej wilgotności gleby. Często się zdarza, że wierzchnia warstwa gleby jest przesuszona, natomiast jest wilgotna na pewnej głębokości. Przemieszczenie do tej warstwy substancji aktywnej pozwala rozpocząć proces chwastobójczy.

Zgodnie z rejestracją, w ten sposób dopuszczone do stosowania są dwie substancje aktywne. S-metolachlor (Dual Gold 960 EC) można zastosować przed siewem kukurydzy i wymieszać z glebą na głębokości około 5 cm, acetochlor (Guardian Max 840 EC, Trophy 768 EC, Trophy 840 EC) podobnie, chociaż wymagana głębokość mieszania to 2 do 3 cm. Po wykonaniu zabiegu, najlepiej bezpośrednio, a najpóźniej do 4 godzin, wymieszać środek z glebą agregatem uprawowym lub bronami. Precyzyjne wymieszanie środka z glebą zapewnia uzyskanie dobrych efektów, dlatego też zaleca się dwukrotny przejazd, najkorzystniej wzdłuż i w poprzek pola ("na krzyż").

Wymienione środki oraz zdecydowaną większość herbicydów zamieszczonych w tabeli zaleca się używać bezpośrednio po siewie. Określenie "bezpośrednio" na ogół (na podstawie tekstów zamieszczanych w różnych etykietach) oznacza wykonanie zabiegu do 3 dni po siewie, jako termin graniczny, który określa początek kiełkowania ziarna kukurydzy.

Związane jest to z wrażliwością kukurydzy w tej fazie rozwojowej, dlatego w praktyce, na przykład w wyniku przesuszenia gleby, zabieg można opóźnić o kilka dni, ale zawsze musi on być wykonany, gdy ziarna kukurydzy nie skiełkowały.

Jedną z zalet herbicydów jest działanie wydłużone w czasie. Pozwala ono na niezagrożone konkurencją wschody i początkowy swobodny wzrost. Im okres ten jest dłuższy, tym lepiej. Dlatego chętnie do doglebowych zabiegów jest wykorzystywana terbutyloazyna, ostatnia substancja aktywna z grupy triazyn. Posiada między innymi te same cechy co jej poprzedniczki (atrazyna, symazyna) i stosunkowo długo, do kilku miesięcy, zalega w glebie. Wykorzystywana jest pojedynczo w formie preparatu Click 500 SC oraz w mieszaninach zbiornikowych i fabrycznych z acetochlorem (Click 500 SC + Guardian Max 840 EC lub Guardian CompliteMax 664 SE). Jeden z herbicydów o najszerszym spektrum zwalczanych chwastów - Lumax 537,5 SE, także w składzie posiada terbutyloazynę (+ mezotrion + S-metolachlor). Również nowa substancja aktywna niedawno zarejestrowana w kukurydzy - petoksamid - znajdujący się w preparacie Successor T 550 SE, jako komponent posiada terbutyloazynę.

Oprócz petoksamidu w kukurydzy zarejestrowano kolejne nowe substancje aktywne. To bardzo dobre rozwiązanie zabezpieczające plantacje kukurydzy przed chwastami mającymi tendencje do uodparniania się. Do nowości należy zaliczyć tienkarbazon metylu, który łącznie z izoksaflutolem wchodzi w skład herbicydu Adengo 315 SC (wykazuje ujemne działanie na rozwój perzu). Najnowsze doglebowe rozwiązanie to Wing P 462,5 EC którego komponentami jest nowy (dotąd znany z odchwaszczania rzepaku) dimetenamid-P oraz stara popularna pendimetalina.

Pendimetalina należy do starszych związków i na krajowym rynku przewija się już przez kilkadziesiąt (!) lat.

Pomimo wszystko etykiety preparatów zawierające ten związek, ciągle bardzo się różnią w punkcie określającym wrażliwość chwastów. Najbardziej spornym w tym przypadku gatunkiem jest przytulia czepna określana jako wrażliwa, jako średnio wrażliwa oraz nawet jako odporna. Są etykiety w których w ogóle nie jest wymieniana. Pendimetalina jest substancją, której działanie jest bardzo uzależnione od wilgotności gleby. Jeżeli wilgotność gleby jest optymalna, z pewnością nie będzie kłopotu ze skutecznym zniszczeniem tego gatunku.

Odmiennym wariantem zwalczania chwastów jest stosowanie glifosatu.

To substancja aktywna nieselektywna zalecana do nalistnego zwalczania zbędnej roślinności. Ze względu na specyfikę działania nie jest zalecana i nie należy jej stosować po wschodach kukurydzy. Zaletą środków zawierających glifosat jest niszczenie wszystkich jednorocznych gatunków chwastów, wadą krótkotrwałość działania.

Ze względu na to, że preparaty te muszą być stosowane stosunkowo wcześnie (groźba wschodów kukurydzy), stosowane są tylko na pierwszą falę wschodów chwastów. Gatunki, które wzejdą po zabiegu, już nie będą miały zakłócanego rozwoju i ich wzrost może okazać się silnie konkurencyjny.

Żeby zapobiec temu zjawisku, zarejestrowano kombinacje łącznego stosowania glifosatu z acetachlorem (Guardian Max 840 EC, Trophy 840 EC) działającym destrukcyjnie na kiełkujące nasiona w glebie.

Dzięki takiej mieszaninie wydłużono okres wzrostu kukurydzy bez współzawodniczenia z chwastami.

Jednym z podstawowych elementów skutecznego stosowania środków doglebowych jest znajomość stanowiska i umiejętność przewidywania składu botanicznego, jaki może pojawić się na danym polu. Większości herbicydów zarejestrowanych do zabiegów przedwschodowych jest "uniwersalna" i zwalcza chwasty dwuliścienne (różne) oraz prosowate (chwastnica, paluszniki, włośnice).

W tabeli zaznaczono, które herbicydy niszczą chwasty tylko dwuliścienne i/lub prosowate. Analizując zestawienie, łatwo się dopatrzyć, że jedynie chwasty prosowate można zwalczać preparatem Dual Gold 960 EC, tyko chwasty dwuliścienne środkami Afalon Dyspersyjny 450 SC, Boral 58 WG i Click 500 SC (dwa ostatnie w średnim stopniu ograniczają chwastnicę jednostronną). Pozostałe środki niszczą chwasty z obu grup, jedynie należy je dostosować do spodziewanych na polach konkretnych gatunków dwuliściennych.

Do nieodzownych czynników wpływających na spodziewany efekt chwastobójczy należy dobre uwilgotnienie gleby. Ponadto dawka herbicydu powinna być dostosowana do warunków glebowych. Wyższe należy stosować na glebach ciężkich, bogatych w cząsteczki organiczne, także podczas stosunkowo niskiej temperatury. Takich sytuacji należy unikać i w skrajnych przypadkach konieczne jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu ochrony od zabiegów nalistnych. Wprawdzie jeszcze nie ma takich kombinacji zarejestrowanych (są przeprowadzone badania), ale istnieją możliwości stosowania dawek dzielonych, w ten sposób, by w obniżonych dawkach wykonać pierwszy zabieg doglebowy oraz drugi nalistny. Przeprowadzono również badania, uzyskując pozytywne wyniki, z aplikacją dawek dzielonych w dwóch zabiegach powschodowych, ale to już temat na kolejny termin stosowania obejmujący fazę kukurydzy od 1 do 8 liści.