Uprawy kukurydzy pod względem powierzchni, zarówno na świecie, jak i w Polsce zajmują miejsce w ścisłej czołówce. W zależności od odmiany kukurydza uprawiana jest do celów spożywczych lub pastewnych. Jest rośliną ciepłolubną, dlatego wegetację rozpoczyna dopiero, gdy temperatura wzrośnie do 8-10˚C. Wiele gatunków chwastów swój wzrost zaczyna znacznie wcześniej, stanowiąc zagrożenie dla wschodzących upraw. Ponadto warunki potrzebne do wzrostu i rozwoju kukurydzy takie, jak szerokie międzyrzędzia, siew na głębokości do 5 cm czy początkowo wolne tempo wzrostu, sprzyjają zwiększeniu konkurencyjności chwastów.

Ważne, by herbicydy doglebowe stosować na starannie uprawioną (bez grud) glebę. W przeciwnym przypadku musimy się liczyć ze słabszym ich działaniem
Ważne, by herbicydy doglebowe stosować na starannie uprawioną (bez grud) glebę. W przeciwnym przypadku musimy się liczyć ze słabszym ich działaniem

Chwasty obok chorób i szkodników są najważniejszym agrofagiem w uprawie kukurydzy – wpływają negatywnie na rozwój roślin już od fazy siewki. W przypadku zbyt dużego zachwaszczenia kukurydza zaczyna wylegać, a bryła korzeniowa staje się coraz mniejsza, co powoduje słabszy wzrost roślin i w efekcie znaczne obniżenie plonu. Ze względu na wspomniane zagrożenia o pole należy odpowiednio zadbać już po siewie. Można to zrobić, stosując metody biologiczne, mechaniczne lub chemiczne. W przypadku upraw intensywnych najczęściej stosuje się opryski herbicydowe. Są one najchętniej stosowaną przez rolników metodą odchwaszczania upraw ze względu na wysoką skuteczność przy stosunkowo niskich kosztach. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele środków, które przeznaczone są do przedwschodowego stosowania w uprawie kukurydzy. Zwalczają wiele gatunków chwastów występujących na plantacjach kukurydzy, w tym te najbardziej powszechne, jak jednoliścienne: włośnica zielona, chwastnica jednostronna, perz właściwy czy dwuliścienne: komosa biała, fiołek polny, gwiazdnica pospolita i jasnota purpurowa.

S-metolachlor

Wśród herbicydów dostępnych na rynku zalecanych do stosowania bezpośrednio po siewie znaczną grupę tworzą środki zawierające S-metolachlor jako substancję czynną. Wśród nich można znaleźć preparaty takie, jak np.: Aloha, Basar, Deluge 960 EC, Efica 960 EC oraz Metallica. Pierwszy z nich zaleca się stosować bezpośrednio po siewie, do momentu, kiedy pochewka liściowa zaczyna przebijać ponad powierzchnię gleby (BBCH 00 – 09), natomiast pozostałe nieco dłużej. Oprysk preparatami Basar,
Deluge 960 EC, Efica 960 EC czy Metallica wykonać można bezpośrednio po siewie lub też zaraz po wschodach, kiedy roślina uprawna osiąga fazę 4 liści (BBCH 00 – 14). W zależności od stosowanego herbicydu dawki wahają się w granicach 1-1,5 l/ha. Są to herbicydy selektywne zwalczające przede wszystkim chwasty jednoliścienne, takie jak chwastnica jednostronna, włośnica zielona czy palusznik krwawy, przeznaczone do stosowania doglebowo. Ich sposób działania opiera się na niszczeniu kiełkujących chwastów. Preparaty te pobierane są przez rozwijające się rośliny, co w efekcie prowadzi do zahamowania kiełkowania i rozwoju siewek. Ważne jest, aby oprysk wykonać na wilgotną, starannie uprawioną glebę, bez grud, gdyż mogą one zawierać nasiona chwastów, które nie zostaną potraktowane preparatem. W przypadku, kiedy gleba jest przesuszona, środki najlepiej zastosować przed siewem kukurydzy i wymieszać z glebą na głębokość 5 cm.

Glifosat

Kolejną liczną grupą środków zalecanych do stosowania przedwschodowego w uprawie kukurydzy są preparaty zawierające glifosat, które działają na rozwinięte już chwasty. Na rynku dostępne są preparaty takie jak np.: Dominator Green 360 SL, Dominator HL 480 SL, Envision 450 SL, Roundup 360 Plus oraz Roundup Active 360. Herbicydy te zaleca się stosować po siewie rośliny uprawnej na wschodzące chwasty, jednak nie później niż na 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09). W przypadku glifosatu dawki wahają się od 1-2,5 l/ha w zależności od zastosowanego środka. Preparaty zawierające glifosat to środki nieselektywne zwalczające skutecznie szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich. Są one przeznaczone do stosowania nalistnie. Pobierane są one przez liście i zielone pędy roślin, a następnie przemieszczają się, docierając do korzeni. Na początku środki te hamują wzrost i rozwój chwastów, w efekcie prowadząc do ich zamierania. W przypadku preparatów stosowanych nalistnie na chwasty zaleca się wykonywać zabieg opryskiwania w warunkach wysokiej temperatury oraz wilgotności powietrza, gdyż warunki takie przyspieszają działanie środka chwastobójczego.

Pendimetalina

Do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy zalecane są także środki zawierające pendimetalinę. Również tutaj wachlarz dostępnych preparatów jest całkiem spory. Dostępne są m.in. takie środki, jak: Jet-Pendy 330 EC, Pendigan 330 EC i Yellow Hammer 330 EC. Zaleca się je stosować po siewie rośliny uprawnej lub po jej wschodach, gdy chwasty mają do 2 liści. W zależności od wybranego preparatu dawki zalecane do stosowania wynoszą 3-5 l/ha. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych środków preparaty zawierające pendimetalinę można stosować zarówno doglebowo, jak i nalistnie. Są one przeznaczone do zwalczania chwastów jednorocznych dwuliściennych oraz jednoliściennych. Najbardziej wrażliwe na ich działanie są chwasty takie, jak: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, jasnota purpurowa, mlecz zwyczajny, krzywoszyj polny, szarłat szorstki, tobołki polne, chwastnica jednostronna oraz włośnica zielona. Preparaty te najskuteczniej zwalczają chwasty podczas ich kiełkowania oraz wschodów, przy czym chwasty dwuliścienne najskuteczniej zwalczane są do fazy dwóch liści właściwych, natomiast chwasty jednoliścienne od fazy pierwszego do początku drugiego liścia. Środków zawierających pendimetalinę nie zaleca się mieszać z glebą oraz stosować na polach ubogich w próchnicę oraz na glebach piaszczystych i lekkich.

Petoksamid

Dla upraw kukurydzy w celu przedwschodowego zwalczania chwastów przeznaczone są również herbicydy zawierające petoksamid. Na rynku z tą substancją czynną dostępne są m.in.: Koban Pro 600 EC, Successor 600 EC oraz Traxor 600 EC. W przypadku preparatów z tą substancja czynną możliwe jest ich stosowanie w dwóch terminach: pierwszy to zaraz po siewie kukurydzy, ale przed jej wschodami (BBCH 00-09), natomiast drugi to od momentu wschodów do fazy 4 liści (BBCH 10-14). Dla tych środków dawka zalecana do stosowania w uprawie kukurydzy wynosi 2 l/ha. Preparaty mające w składzie petoksamid podobnie jak środki zawierające pendimetalinę można stosować doglebowo oraz nalistnie. Są one przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych, przy czym najskuteczniej zwalczają gatunki takie, jak: gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, blekot pospolity, jasnota purpurowa, szarłat szorstki oraz psianka czarna i tobołki polne.

Preparaty kilkuskładnikowe

Poza środkami zawierającymi jedną substancję czynna dostępne są również środki posiadające w składzie kilka substancji, np.: Spectrum Plus i Wing P 462,5, które zawierają dimetenamid-P oraz pendimetalinę. Herbicydy te przeznaczone są do stosowania zaraz po siewie kukurydzy (BBCH 00). Dawka preparatów zalecana do jednorazowego zastosowania w obu przypadkach wynosi 4,0 l/ha. Substancje czynne zawarte w powyższych herbicydach mają różne mechanizmy działania. Dimetenamid-P doprowadza do zamierania chwastów w fazie ich kiełkowania lub w fazie siewki, natomiast pendimetalina nie dopuszcza do wschodów chwastów. Zarówno w przypadku Spectrum Plus, jak i Wing P 462,5 chwastami wrażliwymi są: chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna oraz tobołki polne i rdest ptasi.