Bezpośrednio po siewie zastosować można herbicydy oparte o substancję czynną S-metolachlor, które niszczą kiełkujące chwasty. Bazuje na niej znaczna grupa preparatów m.in. Aloha, Basar, Deluge 960 EC, Efica 960 EC.

Przy czym zabieg opryskiwania należy przeprowadzić na wilgotną, starannie uprawioną glebę. Niestety w przypadku wilgoci ten warunek aktualnie może być trudny do spełnienia, co za tym idzie skuteczność zabiegu ograniczona. Ponadto ziemia powinna być bez grud – w nich mogą być nasiona chwastów, które nie zostaną potraktowane preparatem. Przy przesuszonej glebie herbicydy lepiej zastosować przed siewem kukurydzy i wymieszać je z glebą na głębokość 5 cm.

Po siewie kukurydzy stosuje się m.in. s. cz. glifosat, który działa na rozwinięte chwasty. Herbicydy bazujące na glifosacie stosuje się nie później niż na 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00 – 09).

Pendymentalina to kolejna s.cz. szeroko wykorzystywana w przedwschodowym odchwaszczaniu kukurydzy. Zawierają ja m.in. preparaty: Jet-Pendy 330 EC, Pendigan 330 EC, Yellow Hammer 330 EC. Zaleca się je stosować po siewie kukurydzy lub po jej wschodach, gdy chwasty maja do 2 liści. Preparaty zawierające pendimetalinę można stosować zarówno doglebowo jak i nalistnie. Nie zaleca się ich mieszać z glebą, stosować na polach ubogich w próchnicę oraz na glebach piaszczystych i lekkich.

Pedymentalina jest także składnikiem gotowych mieszanin, występuje m.in. z s. cz, dimetenamid-P - w preparatach np.: Spectrum Plus i Wing P 462,5, które stosuje się zaraz po siewie kukurydzy (BBCH 00). Dimetenamid-P zawarty w mieszaninie doprowadza do zamierania chwastów w fazie ich kiełkowania lub w fazie siewki, natomiast pendimetalina nie dopuszcza do wschodów chwastów. Preparaty

Po siewie kukurydzy, przed jej wschodami (BBCH 00 – 09) wykorzystać można herbicydy zawierające s.cz. petoksamid, np. Koban Pro 600 EC, Successor 600 EC oraz Traxor 600 EC. Możliwe jest także zastosowanie tych prepartów od momentu wschodów do fazy 4 liści (BBCH 10 – 14).