O odchwaszczaniu grochu pisaliśmy TUTAJ. Teraz przyszedł czas na opis produktów przeznaczonych do innych roślin bobowatych.

Siew łubinu przeprowadza się od drugiej dekady marca. Nasiona kiełkują już w temperaturze 1–2°C. Wysiewa się je na głębokość 3-4 cm, a obsada dla łubinu białego to 60-80 nasion na 1 m kwadratowy, w wypadku łubiny wąskolistnego i żółtego – odmian tradycyjnych 90-100, a dla samokończących 100-120 kiełkujących nasion na jeden metr kwadratowy.

Lista środków dla łubinu nie jest długa. To są tylko trzy produkty (w nawiasie substancja czynna):
- Boxer 800 EC (prosulfokarb) – 3-4 l/ha,
- Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) – 2,6 l/ha,
- Wing P 462,5 EC (pendimetalina + dimetenamid-P) – 4 l/ha.

Wszystkie te produkty zaleca się stosować do pięciu dni od siewu.

Bobik rozpoczyna kiełkowanie już w temperaturze powyżej 0°C, a po przekroczeniu 5°C zaczynają się jego wschody. Wcześnie siany bobik może teoretycznie wykorzystać dobrą wilgotność gleby do kiełkowania, a niskie temperatury sprawią, że szybciej przejdzie stadium jarowizacji. Zalecana rozstawa rzędów wynosi 20–30 cm, a optymalna głębokość siewu 8–10 cm. Warto pamiętać, że płycej zaleca się wysiać nasiona na glebach zwięzłych, żyznych i wilgotnych, a z kolei głębiej na glebach lżejszych i bardziej suchych.

Jakie herbicydy przedwschodowo można zastosować w tej uprawie? Lista jest trochę bardziej rozbudowana niż w wypadku łubinów.

- Boxer 800 EC (prosulfokarb) – 3-4 l/ha (wysiewać co najmniej na głębokość 7 cm),
- Inigo 500 SC (metobromuron) – 2 l/ha,
- Proman 500 SC (metobromuron) – 2 l/ha,
- Soleto 500 SC (metobromuron) – 2 l/ha,
- Stallion 363 CS (chlomazon + pendimetalina) – 3 l/ha (do trzech dni po siewie),
- Wing P 462,5 EC (pendimetalina + dimetenamid-P) – 4 l/ha.