Do wielu gatunków pojawiających się przed wschodami lub razem z siewkami rzepaku należą gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, maruna bezwonna, rumian polny, mak polny, gorczyca polna, stulicha psia, fiołek polny, tobołki polne, tasznik pospolity, rumianek pospolity, chaber bławatek, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, komosa biała, rdest powojowy, rdest plamisty, samosiewy zbóż ozimych, perz właściwy, ostrożeń polny.

Nie można zwlekać z opryskiem

Chwasty pojawiają się na plantacjach już wczesną jesienią, niektóre jeszcze przed wschodami rzepaku, zacieniając siewki rośliny uprawnej, powodując ich osłabienie i nadmierne wydłużanie. Dlatego powinno się je zwalczać jesienią, przed siewem lub bezpośrednio po siewie rzepaku. Do zabiegów odchwaszczających plantacje w tym czasie zalecane są preparaty doglebowe, zwalczające chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, od momentu wschodów do pojawienia się liścieni (a maksymalnie do 2 liści właściwych).

Zabiegi przedwschodowego odchwaszczania rzepaku dzieli się na dwa podstawowe terminy, w których możemy zwalczać chwasty na plantacjach rzepaku ozimego:

  • termin T-0 – zabiegi wykonywane bezpośrednio przed siewem rzepaku,
  • termin T-1 – zabiegi wykonywane bezpośrednio po siewie, do fazy pojawiania się liścieni rzepaku.

Napropamid

W terminie T-0 korzysta się z herbicydów zawierających substancję czynną napropamid. Niszczą one chwasty kiełkujące, natomiast nie działają na znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Do dyspozycji mamy aktualnie 5 preparatów: Devrinol 450 SC i Colzamid zalecane w dawce 3 l/ha oraz Baristo 500 SC, Inventor 500 SC i Wicher 500 SC zalecane w dawce 2,4 l/ha, które skutecznie zwalczają: chwastnicę jednostronną, wiechlinę roczną, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, iglicę pospolitą, komosę białą, marunę bezwonną, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity i tasznik pospolity. Średnio wrażliwe są jasnota różowa, tobołki polne, przytulia czepna i samosiewy zbóż, natomiast odporne są dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, jasnota purpurowa. Preparaty należy stosować przed siewem rzepaku w wilgotną, dobrze uprawioną glebę, a bezpośrednio po zabiegu wymieszać środki z glebą broną na głębokość do 3 cm, następnie zaś wysiać rzepak.

131645.jpg
131645.jpg

Chlomazon solo i w mieszaninach

W przypadku herbicydu Devrinol 450 SC preparat można też stosować po siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku w dawce 3 l/ha, w wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę. Natomiast w celu zwiększenia skuteczności niszczenia takich gatunków chwastów, jak chaber bławatek, iglica pospolita, mak polny, przytulia czepna i tobołki polne należy wykorzystać jeden z herbicydów: Baristo 500 SC, Inventor 500 SC i Wicher 500 S.C., stosując go najpóźniej 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę, w dawce 2 l/ha, w mieszaninie zbiornikowej z herbicydami zawierającymi w swoim składzie substancję czynną chlomazon, jak np.: Efector 360 CS, Koncept 360 CS lub Boa 360 CS w dawce 0,16 l/ha albo z preparatami zawierającymi substancję czynną metazachlor, jak Metax 500 SC, Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC, w dawce 1 l/ha.

Aby zwiększyć skuteczność zwalczania miotły zbożowej, przytulii czepnej, maku polnego, stulichy psiej i tasznika pospolitego bezpośrednio po siewie rzepaku można zastosować jeden z herbicydów zawierających 2 substancje czynne: chlomazon + napropamid, jak np.: Comand Top 375 CS lub Devrinio Top 375 CS zalecane w dawce 2,75-3 l/ha. Także herbicyd Brasan 540 EC zawierający dwie substancje czynne: chlomazon + dimetachlor, zalecany jest do stosowania bezpośrednio po siewie w dawce 2 l/ha. Skutecznie zwalcza on gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, przytulię czepną, tasznik pospolity i tobołki polne, ale słabo działa na bodziszek drobny, niezapominajkę polną, przetacznik bluszczykowy, rumianek pospolity, stulichę psią.

Po siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku możemy zastosować herbicydy zawierające tylko jedną substancję czynną, jaką jest chlomazon działający na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Herbicydy z tej grupy są przydatne do zwalczania gwiazdnicy pospolitej, jasnot, przytulii czepnej, tasznika pospolitego i tobołków polnych. Do wyboru mamy jeden ze środków, np. Boa 360 CS, Clomate 360 CS, Efector 360 CS, Koncept 360 CS, zalecanych do stosowania w dawce 0,33 l/ha, bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni) na starannie uprawioną glebę (bez grud). Herbicydy Clomaz 36 CS, Command 360 CS, Chlomazon 360 CS zalecane są do stosowania w dawkach 0,25-0,33 l/ha, a Boa 480 EC, Command 480 EC, Chlomazon 480 EC, Reactor 480 EC w dawce 0,2-0,25 l/ha.

Metazachlor

Następną grupą preparatów powszechnie stosowanych do odchwaszczania rzepaku są herbicydy zawierające w swoim składzie substancję czynną metazachlor. Środki zawierające tę substancję czynną można stosować na tym samym polu nie częściej niż co 3 lata, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1 kg/ha substancji czynnej. Metazachlor charakteryzuje się dużą skutecznością zwalczania gwiazdnicy pospolitej, jasnoty różowej, maruny bezwonnej, miotły zbożowej, niezapominajki polnej, maku polnego, przetacznika bluszczykowego, przetacznika polnego, przetacznika perskiego, psianki czarnej, rdestu powojowego, rumianku pospolitego, stulichy psiej i tasznika pospolitego. Środki zawierające metazachlor należy stosować jeden raz w sezonie, bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną glebę (bez grud). W przypadku tych preparatów należy zwrócić szczególną uwagę na różnice zawarte w instrukcjach stosowania środków. Herbicydy Bantux 500, Butisan 500 SC, Butisan S, Naspar Solo 500, Raper Solo 500 i Rapsan Solo 500 należy stosować w maksymalnej i zalecanej jednorazowej dawce 1,5 l /ha. Natomiast środki Dakota 500 SC, Effendi 500 SC, Naspar 500 SC, Metkan 500 SC, Parsan 500 SC, Raper 500 SC i Rapsan 500 SC należy stosować w maksymalnej i zalecanej jednorazowej dawce 2 l /ha. W przypadku herbicydów Butisan 400 SC i Butisan Mono, które zawierają mniejszą ilość substancji czynnej – dawkę należy zwiększyć do 2,5 l/ha.

Osobną grupę stanowią preparaty zawierające w swoim składzie dwie substancje czynne: metazachlor (333 g/l) + chinomerak (83 g/l), które dobrze zwalczają komosę białą i średnio fiołka polnego. Mieszanina ta występuje w herbicydach: Butisan Star 416 SC, Permuson 416 SC i Rapsan Plus. Środki należy stosować jeden raz w sezonie w dawce 2,5-3 l/ha.

Kolejną grupę stanowią środki Rapsan Turbo, Tazachmer 500 SC i Sultan Top 500 S.C. zawierające metazachlor (375 g/l) + chinomerak (125 g/l), które zwalczają gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różową, marunę bezwonną, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulię czepną, rumianek pospolity, tasznik pospolity, natomiast średnio działają na komosę białą, mak polny, miotłę zbożową i stulichę psią.

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania przytulii czepnej i tobołków polnych możemy zastosować preparaty Nimbus 283 SE i Kalif Mega 283 SC zawierające metazachlor + chlomazon. Natomiast Butisan Duo 400 SC i Springbok 400 SC zawierające metazachlor + dimetenamid-P dodatkowo skutecznie niszczą bodziszki i przetaczniki.

Herbicydy trzyskładnikowe

Colzor Trio 405 EC zawierający trzy substancje czynne – napropamid + dimetachlor + chlomazon – w dawce 2,5-4 l/ha zwalcza bodziszka drobnego, jasnotę purpurową, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, mak polny, miotłę zbożową, niezapominajkę polną, przytulię czepną oraz tobołki polne i tasznika pospolitego. Colzor Syn Tec, który zawiera napropamid + metazachlor + chlomazon w dawce 5 l/ha, nie niszczy bodziszka drobnego i miotły zbożowej, ale zwalcza chabra bławatka i przetaczniki.

Większość jednorocznych gatunków dwuliściennych występujących w uprawie rzepaku skutecznie zwalczają herbicydy opracowane przez firmę BASF, jak Butisan Avant zalecany w dawce 2,5 l/ha i Butisan Star Max 500 SE zalecany w dawce 2-2,5 l/ha zawierające metazachlor + dimetenamid-P + chinomerak.