Być może obecnie występujące deszcze pozwolą na zabiegi w jęczmieniu, równie dobrze jednak może nastąpić przerwa w opadach uniemożliwiająca zabieg doglebowy. Czy do terminu siewu kolejnych zbóż warunki się poprawią czy się pogorszą? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że należy być przygotowanym na wykonanie zabiegów przedwschodowych we wszystkich zbożach. Należy mieć nadzieję, że pogoda sprawi niespodziankę i pozwoli na wykonanie oprysków, zabezpieczających zboża od konkurencji chwastów już w pierwszej fazie wzrostu.

OGÓLNIE O PROGRAMIE

Program odchwaszczania zbóż to najszerzej opracowane zalecenia zwalczania chwastów. Jednak wycinek dotyczący niszczenia ich przedwschodowo należy do skromnych. To zaledwie siedem substancji czynnych. Zdecydowana większość to herbicydy zawierające w składzie tylko jedną substancję czynną. Mieszanin fabrycznych jest zaledwie kilka. Mieszanin zbiornikowych jest również kilka, ale ich warianty są opracowane na herbicydach zawierających tylko dwie substancje czynne różniące się jedynie nazwami handlowymi.

Analizując działanie wszystkich zalecanych kombinacji herbicydowych, należy uznać, że są dość uniwersalne, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu zwalczają miotłę zbożową i towarzyszące im chwasty dwuliścienne. Właśnie chwasty dwuliścienne determinują wybór odpowiedniej kombinacji, ponieważ można przyjąć, że masowo i prawie na wszystkich polach występująca miotła zbożowa jest zwalczana "przy okazji". Rozpatrując problem zwalczania miotły zbożowej, należy uwzględnić, czy populacja na danym polu należy do uodpornionych czy też nie. Są to analizy, a później decyzje dotyczące indywidualnych gospodarstw. Aktualnie najczęściej spotyka się populacje uodpornione na środki sulfonylomocznikowe.

SZCZEGÓŁOWO…

Diflufenikan (DFF) jest obecnie substancją bardzo często przewijającą się w ochronie zbóż przed zachwaszczeniem. Najwięcej zainteresowania budzi jej skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej. Analizując wszystkie preparaty (część jest zarejestrowana tylko nalistnie) zawierające tylko ten czynny związek, trudno wyrobić sobie jednoznaczne zdanie na temat ich skuteczności w niszczeniu tego gatunku. Przegląd wszystkich etykiet niestety niedużo daje. Według jednych skutecznie zwalcza miotłę tylko w najwyższej zalecanej dawce, według innych jest ona na ten związek średnio wrażliwa. W niektórych przypadkach nawet odporna. Ostatecznie są etykiety, w których ten gatunek nie jest w ogóle wymieniany. Jak jest naprawdę? Diflufenikan z pewnością wpływa ujemnie na rozwój miotły zbożowej (lepiej zwalcza wyczyniec, o czym w etykietach się nie wspomina). Na plantacjach, na których miotła występuje masowo, zastosowany sam, nawet w najwyższej dawce, nie radzi sobie. Natomiast jest wspaniałym komponentem wspomagającym inne substancje czynne (chlorosulfuron, flufenacet, prosulfokarb) zwalczające miotłę. W przypadku chwastów dwuliściennych należy do jednych z bardziej skutecznych w zwalczaniu fiołków, dobrze ogranicza gwiazdnicę, marunę, przytulię, niszczy także samosiewy rzepaku.

Ostatnio na popularności coraz bardziej zyskuje flufenacet. Do tej pory na krajowym rynku był jedynie komponentem herbicydów dwuskładnikowych. Obecnie jest zarejestrowany w sześciu produktach jako pojedyncza substancja. Trzy z nich (Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC, Inker 500 SC) jako jedyne mieszaniny zbiornikowe zalecane powschodowo mają rejestrację, łącznie z powyżej omówionym duflufenikanem (Adiunkt 500 SC, Herubin 500 SC, Saper 500 SC). Aczkolwiek akurat te formy użytkowe diflufenikanu mają tylko wczesnopowschodową rejestrację. Poza zwalczaniem miotły zbożowej wykazuje wysoką skuteczność w stosunku do niektórych życic oraz stokłos, a spośród gatunków dwuliściennych ogranicza występowanie fiołka polnego i przytulii czepnej.

Spośród środków sulfonylomocznikowych doglebowo jedynie jest zalecany chlorosulfuron, reprezentowany przez Glean 75 WG, Nuher 75 WG bezpośrednio po siewie oraz Tacyt 75 WG zalecany aż do momentu poprzedzającego wschody. Łącznie z diflufenikanem jest komponentem preparatu DuPont Glean Strong 54 WG. Skuteczny w zwalczaniu miotły zbożowej, ale jedynie form nieuodpornionych na jego działanie. Stosowany przedwschodowo efektywnie zwalcza bodziszka drobnego, jasnoty, rumiany i rumianki (w tym marunę), poziewniki, coraz częściej pojawiający się złocień polny oraz w obniżonej dawce (ok. 5 g preparatu formulacji 75 WG/ha) samosiewy rzepaku.

Fluorochloridon to jedna z najstarszych substancji czynnych stosowana wyłącznie doglebowo. Reprezentowana jest przez znany Racer 250 EC, a ostatnio nowo zarejestrowany jego odpowiednik Vernal 250 EC. W zbożach zarejestrowane w maksymalnych dawkach 2,0 l/ha oprócz miotły mogą być stosowane w celu zwalczania dymnicy pospolitej, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, maku polnego, przetaczników (głównie bluszczykowego i perskiego), tasznika pospolitego i tobołków polnych.

W kilku formach użytkowych można zastosować pendimetalinę. To najbardziej wymagająca substancja czynna pod względem wilgotności gleby. Środki bardzo efektywne, ale niedostatek wilgotności gleby zdecydowanie wpływa na obniżenie skuteczności. Preparaty zawierające pendimetalinę należy stosować tylko w warunkach umożliwiających jej działanie. Dyskusyjną sprawą jest skuteczność tych preparatów w stosunku do przytulii czepnej (sprzeczne informacje w etykietach). Problem ten rozwiewa właśnie wilgotność gleby - jeżeli jest odpowiednia - przytulia zostaje zniszczona. Do wrażliwych należą też następujące gatunki chwastów: gwiazdnica pospolita, jasnoty, gorczyca oraz rzodkiew, tasznik pospolity i tobołki polne. W przypadku pendimetaliny należy także uwzględnić typ gleby. Im są cięższe, tym zastosowana dawka powinna być wyższa.

Prosulfokarb od dłuższego czasu jest znany jako herbicyd Bokser. Doczekał się trzech odpowiedników zarejestrowanych w nieco odmiennych dawkach. Także łącznie z diflufenikanem wchodzi w skład identycznych preparatów Boxer Evo EC i Jura EC. Sam prosulfokarb dodatkowo zwalcza: gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą, przetacznik bluszczykowy i perski oraz przytulię czepną. Mimo działania doglebowego prosufokarbu nie zaleca się stosować podczas temperatury wyższej niż 15°C, a zwłaszcza podczas silnego nasłonecznienia.

Listę substancji czynnych zalecanych po siewie zamyka pikolinafen. To jedna z nowszych substancji czynnych aktualnie zalecana tylko w jednym środku (Pontos) razem z flufenacetem. Łącznie zastosowane substancje niszczą takie gatunki, jak: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity i tasznik pospolity. Pod względem terminu stosowania jest uniwersalna, ponieważ niewykorzystana do zabiegów bezpośrednio po siewie może być stosowana do końca krzewienia, czyli praktycznie do końca wegetacji jesiennej. Inny podobny herbicyd Picona (pikolinafen + pendimetalina) jest zalecany dopiero od momentu szpilkowania, chociaż obie substancje można stosować wcześniej.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA

Program odchwaszczania zbóż ozimych to zwalczanie chwastów w czterech podstawowych gatunkach. Niestety, nie wszystkie substancje czynne są uniwersalne i mogą być stosowane we wszystkich zbożach. Wynika to z ich selektywności i/lub zakresu przeprowadzonych badań rejestracyjnych.

W najlepszej sytuacji znajduje się pszenica ozima, w której można stosować wszystkie wykazane w programie preparaty. Pszenżyto i żyto mają nieomal identyczną rejestrację. Można w nich stosować fluorochloridon, ale w niższych dawkach niż w pszenicy. Ponadto chlorosulfuron, diflufenikan, prosulfokarb i mieszaninę flufenacet + pikolinafen. Rejestracja diflufenikanu i flufenacetu jest niekonsekwentna w kontekście produktów handlowych. Jedne z nich można stosować, innych nie? Przykładowo nowa forma diflufenikanu (Ossetia) zalecana jest w pszenicy i życie, ale w nieco innych terminach i dawkach. Niekonsekwencji jest więcej, np. prosulfokarb w postaci produktu Boxer 800 EC ma rejestrację we wszystkich zbożach, a jego odpowiedniki tylko w pszenicy.

Najbardziej ograniczona jest rejestracja herbicydów w jęczmieniu ozimym. Także w jego przypadku jest wiele nieścisłości. Przykładowo flufenacet w tej uprawie ma jedynie rejestrację w formie preparatu Picona (flufenacet + pikolinafen). Pozostałe środki zawierające sam flufenacet takiej rejestracji nie posiadają. Podobnie diflufenikan jest zalecany pojedynczo i w mieszaninach, ale nie we wszystkich. Dalej częściową rejestrację można wymienić przy prosulfokarbie. W jęczmieniu nie ma kłopotów z pendimetaliną - do stosowania dopuszczone są wszystkie jej formy użytkowe.

Program doglebowego odchwaszczania zbóż, jak już wspomniano, jest nieduży, ale nie oznacza to, że nie jest skomplikowany. W momencie podejmowania decyzji warto sprawdzić listy chwastów wrażliwych, zalecane dawki i przede wszystkim to, które herbicydy można stosować w poszczególnych gatunkach zbóż. Z analiz i porównań można często bardzo dużo skorzystać.

Artykuł ukazał się w sierpniowym numerze miesięcznika "Farmer"