Decydując się na ten termin oprysku, należy jednak bardzo dobrze znać (nawet o kilka lat wstecz) historię pola, które planujemy chronić. Pozwala to oszacować, jakie chwasty mogą wystąpić i trafnie dobrać herbicyd. Kolejnym czynnikiem decydującym o powodzeniu zabiegu przedwschodowego są warunki glebowe opryskiwanej plantacji. Gleba powinna być na tyle wilgotna, aby herbicyd mógł przedostać się z powierzchni do strefy kiełkowania nasion i został pobrany przez kiełkujące chwasty. Zbyt dużo wody (obfite opady krótko po zabiegu) również nie sprzyja działaniu herbicydów doglebowych, ponieważ substancja czynna może zostać wymyta w głąb profilu glebowego, gdzie będzie niedostępna dla roślin. Opryskiwane pole powinno być starannie doprawione (bez grud) i obsiane równomiernie, na jednakową głębokość (3-4 cm). Obecność grud powoduje nierównomierny rozkład środka na opryskiwanej powierzchni, natomiast zbyt płytki siew może przyczynić się do uszkodzenia rośliny uprawnej przez herbicyd.
Program przedwschodowej ochrony zbóż ozimych przed chwastami oparty jest zaledwie na kilku substancjach aktywnych o różnym mechanizmie działania. Występują one w herbicydach głównie jako pojedyncza substancja, a tylko w kilku przypadkach w fabrycznych mieszaninach. Przykłady herbicydów zawierających daną substancję przedstawiono w tabeli 1 wraz z wykazem upraw, w których dany produkt można stosować oraz wrażliwymi na dany produkt gatunkami chwastów.

Ważne, by herbicydy doglebowe stosować na starannie uprawioną glebę (bez grud).  W przeciwnym razie musimy się liczyć ze słabszym działaniem stosowanego preparatu
Ważne, by herbicydy doglebowe stosować na starannie uprawioną glebę (bez grud).  W przeciwnym razie musimy się liczyć ze słabszym działaniem stosowanego preparatu

Chlorosulfuron i fluorochloridon

Zabiegi przedwschodowe można wykonywać od siewu do momentu, zanim zboże zacznie szpilkować. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, np. fluorochloridon (Racer 250 EC) powinien być zastosowany nie później niż dwa dni po siewie, a herbicydy z chlorosulfuronem (np. Glean 75 WG, Tacyt 75 WG) najlepiej bezpośrednio po siewie. Chlorosulfuron to jedyny i obecnie wycofywany z rynku przedstawiciel herbicydów sulfonylomocznikowych przeznaczony do przedwschodowej ochrony zbóż ozimych. Przedwschodowa aplikacja chlorosulfuronu jest szczególnie zalecana na polach, na których występują chwasty jednoliścienne, jakkolwiek zwalcza on także wiele chwastów dwuliściennych. Chlorosulfuron jest wymagający względem pH gleby – nie może być ono wyższe niż 7,5, dlatego zanim zdecydujemy o zastosowaniu środka, należy uprzednio określić odczyn stanowiska. Chlorosulfuronu nie można również stosować na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być wykonany zabieg.
Pendimetalina i diflufenikan

Jedną z najbardziej znanych substancji aktywnych do przedwschodowego odchwaszczania zbóż ozimych jest pendimetalina (Pencot 330 EC, Sharpen 400 EC), której mechanizm działania polega na hamowaniu procesów podziału i wydłużania się komórek roślin. Pendimetalina w glebie pozostaje skuteczna przez kilka tygodni, co zabezpiecza plantację przed kolejnymi wschodami chwastów. Herbicydy z pendimetaliną zwalczają miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz niektóre gatunki dwuliścienne.

Dość popularną substancją wykorzystywaną od niedawna w opryskach przedwschodowych jest diflufenikan. Hamuje on biosyntezę pigmentów roślinnych, co prowadzi do odbarwienia, a w konsekwencji do zamierania roślin. Najlepiej niszczy kiełkujące lub bardzo młode chwasty, a jego działanie doglebowe może utrzymywać się nawet do 8 tygodni, w zależności od warunków pogodowych (dobra wilgotność gleby sprzyja działaniu środka). Zwalcza chwasty jednoliścienne i niektóre dwuliścienne (fiołek polny, przytulia czepna, przetaczniki). Diflufenikan znajdziemy w takich herbicydach, jak np. Delfin 500 SC, Diflotex 500 SC. Występuje też w fabrycznej mieszaninie z chlorosulfuronem (Glean Strong 54 WG).

Flufenacet

Kolejną substancją stosowaną do przedwschodowego odchwaszczania zbóż ozimych jest flufenacet obecny między innymi w takich herbicydach, jak: Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC, Sunfire 500 SC. W komórkach roślin wrażliwych hamuje on biosyntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach, sprawiając, że chwasty w ogóle nie kiełkują lub kiełkują nieprawidłowo i po pewnym czasie zamierają. Podobnie jak diflufenikan w sprzyjających warunkach pozostaje długo aktywny w glebie, zabezpieczając plantację przed wschodami chwastów w późniejszym okresie. Środki zawierające flufenacet są wysoce skuteczne w zwalczaniu głównie chwastów jednoliściennych, takich jak: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała, wiechlina roczna. W celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków herbicydy Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC lub Inker 500 SC można łączyć ze środkami zawierającymi diflufenikan (Saper 500 SC, Adiunkt 500 SC, Herubin 500 SC). Dzięki temu można dodatkowo wyeliminować fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, marunę bezwonną, przetacznika bluszczykowego, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku. Flufenacet występuje również w mieszaninie z pikolinafenem (herbicyd Pontos), który jest nową substancją na rynku herbicydowym.

Prosulfokarb

Zbliżonym mechanizmem działania do flufenacetu odznacza się prosulfokarb (np. Boxer 800 EC, Professional). Prosulfokarb skutecznie niszczy miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne (gwiazdnica pospolita, przetaczniki, jasnota purpurowa, przytulia czepna). Najlepszy efekt chwastobójczy dla herbicydów z prosulfokarbem można uzyskać, gdy zabieg wykonuje się na glebach optymalnie uwilgotnionych, w wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze nie wyższej niż 15°C. Na rynku dostępna jest również mieszanina prosulfokarbu z diflufenikanem (Boxer Evo EC, Jura). Dzięki połączeniu dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji herbicydy te odznaczają się większą skutecznością w zwalczaniu chwastów dwuliściennych.