Generalnie przedwschodowe zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym odznacza się wieloma zaletami, musimy być jednak świadomi jego słabych stron. Dotyczą one głównie warunków środowiskowych przed wykonanym opryskiem i po nim.

Niezastąpiony chlomazon

Jedną z powszechnie używanych substancji doglebowych w rzepaku jest chlomazon. To klasyczna „doglebówka”, która pobierana jest generalnie przez korzenie, a w pewnej części również przez pędy kiełkujących chwastów. Liczne opracowania dotyczące chlomazonu nie są jednomyślne, jeśli chodzi o pobranie tej substancji przez liście. Część badań wyklucza tę opcję, inne wskazują na możliwość choćby częściowego pobrania substancji tą drogą. W każdym razie stosując chlomazon, musimy mieć świadomość ryzyka pojawienia się fitotoksyczności na młodych roślinach rzepaku.

Fitotoksyczność i jej skala są w dużej mierze uzależnione od zastosowanej dawki substancji aktywnej oraz stanowiska. Możemy być niemal pewni, że aplikacja wysokiej dawki chlomazonu na lżejszych glebach będzie skutkować pożółknięciami oraz delikatnym bieleniem liści rzepaku (...).