IOR informuje o pojawieniu przędziorków (roztocza) i piętnówki (motyle) w burakach w swoich stacjach w Winnej Górze i Słupi Wielkiej w powiecie średzkim, województwie wielkopolskim, gdzie prowadzone są uprawy buraków cukrowych.

Przędziorek chmielowiec żeruje po obu stronach blaszki liściowej. Na górnej stronie liścia uszkodzenia widoczne są w postaci drobnych, jasnych plamek, które tworzą mozaikę, a na dolnej zauważyć można delikatną powłokę pajęczyny.

Uszkodzenia powodowane przez przędziorka chmielowca obserwuje się na brzegach plantacji, przeważnie placowo. Przędziorki wysysają soki z liści i osłabiają aparat asymilacyjny. Prowadzi to do zakłóceń w procesie fotosyntezy, w konsekwencji do zahamowania wzrostu oraz rozwoju roślin, co wiąże się ze spadkiem plonu korzeni i mniejszą zawartością cukru. Przędziorki w wyniku uszkodzeń mogą doprowadzić do zmniejszenia masy korzeni o ok. 25 proc.

Przędziorka chmielowca zwalczać można preparatem Ortus 05 SC, który ma tymczasową rejestrację w burakach od 27.06 do 30.09 br. Preparat stosuje się w dawce 1,5−2 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39−49) z zachowaniem okresu karencji, wynoszącego 28 dni.

- By preparat w jak największym stopniu dotarł do spodniej strony liści trzeba stosować dysze dwustrumieniowe, oprysk wykonywać z jak najwyższym ciśnienie. Ponadto dodatek wody powinien stanowić 400 l/ha – nie zmniejsza się ilości wody w zbiorniku opryskiwacza. Do cieczy trzeba dodać preparat zwilżający – mówi w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Jacek Piszczek, kierownik terenowej stacji doświadczalnej w Sośniowicach Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

- Oprysk wykonuje się w miejscowo, na brzegach plantacji, tam, gdzie obserwuje się uszkodzenia powodowane przez oprzędzika chmielowca. Działanie preparatu w 30-50 proc. uznaje się za skuteczne, po 7-10 dniach w razie potrzeby zabieg można powtórzyć – dodaje prof. dr hab. Jacek Piszczek.

Z kolei piętnówka to motyl, szkodliwe są gąsienice, które żerują na liściach. Wygryzają w nich okrągłe dziury, pozostawiają nienaruszone tylko nerwy i brzegi liści. Populację piętnówek zmniejszać będę substancje czynne: dimetoat, chloropyrifos stosowane przeciwko mszycom, które także widoczne są w tej chwili w plantacjach buraka. W obecnych warunkach, powyżej 20°C przeciwko mszycom stosuje się preparaty fosforoorganiczne.