Przeglądu zarejestrowanych insektycydów do ochrony rzepaku ozimego przedstawił na konferencji prasowej Sumi Agro Poland Grzegorz Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Wszystkie dostępne insektycydy dopuszczone do stosowania w rzepaku pochodzą z 5 różnych grup chemicznych. Cztery dostępne na rynku środki są mieszaniną dwóch substancji czynnych pochodzących z odrębnych grup.

Z 76 insektycydów, aż 46 opartych jest na pyretroidach, 1 zawiera pirydyn azometynu, dwa oparte są o oksadiazyny, 5 z nich zawiera związki z grup neonikotynoidów (odmienne od tych zwartych z wycofanych zapraw nasiennych), 17 to związki fosforoorganiczne i 1 to eter arylo - propylowy. Z mieszanin fabrycznych mamy do wyboru 3 preparaty będące połączeniem związków fosforoorganicznych z pyretroidami, 1 dostępny środek to mieszanina neonikotynoidu z pyretroidem.

Spośród wszystkich insektycydów do wyboru mamy jedynie 16 związków czynnych i wiele z nich chemicznie jest bardzo podobnych do siebie. To sprawia, że wiele substancji aktywnych zarejestrowanych jest pod postacią kilku nazw handlowych. Taka sytuacja jest wynikiem szerokiego wprowadzenia generyków oraz rejestracji w ramach handlu równoległego.

Zdaniem Grzegorza Pruszyńskiego z IOR PIB Poznań takiej sytuacji nie można uznać za korzystną szczególnie biorąc pod uwagę zapobieganie wykształcaniu przez szkodniki odporności na substancje czynne i obowiązku stosowania przemiennego insektycydów z różnych grup chemicznych.

Prelegent szczególną uwagę zwrócił na niewłaściwe stosowanie insektycydów w trakcie kwitnienia rzepaku i związane z tym tworzone niebezpieczeństwo dla owadów zapylających. Zaznaczał o konieczności aplikowania w tym okresie jedynie preparatów selektywnych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin.

Ostrożność należy również zachować podczas tworzenia własnych mieszanin środków ochrony roślin. Przy takim postępowaniu należy pamiętać, że w przypadku braku zaleceń w etykiecie-instrukcji stosowania producent ponosi odpowiedzialność za skutki wykonanego zabiegu.