Pod koniec kwietnia w Brukseli odbyło się już drugie głosowanie nad planowanym wprowadzeniem zakazu stosowania trzech substancji czynnych z grupy neonikotynoidów. Ponieważ zabrakło kwalifikowanej większości o zakazie przesądzi Komisja Europejska. Decyzja w tej sprawie ma zapaść "w najbliższych tygodniach". Zakaz miałby obowiązywać od 1 grudnia 2013 r., na okres dwóch lat.

- Rząd poparł przyjęcie przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia wykonawczego dotyczącego zmiany warunków zatwierdzenia substancji czynnych imidaklopryd, tiametoksam i chlotianidyna zarówno na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt Sekcja: Środki Ochrony Roślin - Legislacja, które odbyło się 14-15 marca 2013 r. jak również w ramach Komitetu Odwoławczego, którego posiedzenie miało miejsce 29 kwietnia 2013 r. - informuje portal farmer.pl Iwona Chromiak biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- W związku z informacją przekazaną przez Komisarza ds. Zdrowia i Konsumentów Tonio Borg, że Komisja Europejska planuje przyjęcie projektu ww. rozporządzenia w najbliższych tygodniach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona niezbędnego przeglądu zezwoleń na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne imidachlopryd, chlotianidyna i tiametoksam w terminach wskazanych w rozporządzeniu Komisji - dodaje.