W  tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyciągnęło wnioski z zeszłego roku i dopuściło czasowo do stosowania zaprawę Poncho Pro 600 FS już w połowie lutego, o dwa miesiące wcześniej niż w 2007 r., kiedy to decyzja zapadła akurat wtedy, gdy rolnicy zaczynali siać kukurydzę. Tymczasem ziarno siewne zaprawiane jest w styczniu i w lutym. Zaprawę dopuszczono do obrotu od 22 lutego do 29 kwietnia. Oznacza to, że ziarno zaprawione nią nie może być sprzedawane po 29 kwietnia. Rolnicy, którzy nie zdążą wysiać go do tego czasu, mogą to także zrobić po tym terminie. Gdyby jednak rolnik sprzedał kukurydzę zaprawioną Poncho Pro 600 FS sąsiadowi po 29 kwietnia, wtedy złamie prawo.

Poncho Pro 600 FS jest obecnie jedyną zaprawą do zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Preparat zawiera w litrze 600 g chlotianidyny. Nie jest dostępny w handlu. Mogą go bowiem jedynie stosować do zaprawiania kukurydzy trzy firmy nasienne: Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc, Hodowla Roślin Smolice i Obrol Kulczyński. Pierwsze dwie firmy zaprawiają ziarno swoich odmian, a trzecia także usługowo nasiona powierzone.

Kukurydza

W końcowej fazie rejestracji znajduje się herbicyd Boreal 58 WG do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę. Jest to reakcja producenta na wycofanie z rynku preparatów zawierających atrazynę. Zgodnie z deklaracją producenta preparat ma skutecznie zwalczać chwasty uodpornione na atrazynę.

Do skutecznie zwalczanych przez Boreal chwastów należą samosiewy rzepaku, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne, taszniki, chaber bławatek, krzywoszyj polny, psianka czarna, chwastnica jednostronna, komosa biała i szarłat szorstki.

Boreal jest preparatem doglebowym, który będzie mógł być stosowany jednorazowo w terminie przedwschodowym w pełnej dawce 0,75 kg/ha lub w programie dwuzabiegowym w dawkach dzielonych, np. w pierwszym zabiegu (przedwschodowym) Boreal 58 WG (0,3–0,4 kg/ha), a w drugim (po masowych wschodach chwastów, gdy mają 2 liście, a kukurydza 4–6 liści) – Maister 310 WG (75–100 g/ha) + Actirob 842 EC (1 l/ha).

Substancja aktywna preparatu uaktywnia się wraz z kolejnymi opadami deszczu, co umożliwia zwalczanie następnych pojawiających się falowo wschodów chwastów.

Preparat rozkłada się podczas sezonu wegetacyjnego i nie stwarza zagrożenia dla następnych roślin.

Zboża

Bayer zapowiada też, że jesienią na rynku pojawi się Alister Grande 190 OD – herbicyd do jesiennego odchwaszczania ozimin. Obecnie producent czeka na jego rejestrację. Nowy środek ma być udoskonaloną wersją dotychczasowego preparatu Alister 162 OD. Będzie zwalczał miotłę zbożową, wyczyńca polnego, przytulię czepną, fiołka polnego i samosiewy rzepaku. W jego składzie znajdą się trzy substancje aktywne: mezosulfuron (6 g), jodosulfuron (4,5 g) i diflufenikan (180 g w litrze). Środek ma mieć dłuższe działanie glebowe. Na hektar trzeba będzie zastosować od 0,8 do 1 l preparatu.

Firma chce także wprowadzić na rynek nowy fungicyd Input 460 EC, który znajduje się w końcowej fazie rejestracji. Litr preparatu zawiera 160 g protiokonazolu i 300 g spiroksaminy i od dwóch lat jest już stosowany w Europie Zachodniej. Środek służy do ochrony podstawy źdźbła, liści i kłosów. Polecany będzie zwłaszcza do stosowania w pierwszym terminie ze względu na dobre efekty w zwalczaniu łamliwości podstawy źdźbła, zarówno typu W i R. Preparat zwalcza także fuzariozy, w tym trównież uodpornionych ras grzyba Septoria tritici powodującego septoriozę paskowaną liści.

Rzepak

W tym sezonie będzie po raz pierwszy dostępny dla rolników fungicyd Traper 250 EC zarejestrowany w 2007 r. Jest to środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawie rzepaku ozimego. Zawiera dwie substancje aktywne: protiokonazol – 125 g i tebukonazol – 125 g w litrze. Preparat zwalcza suchą zgniliznę kapustnych, szarą pleśń, czerń krzyżowych i zgniliznę twardzikową.

Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób wiosną jednorazowo w fazie wzrostu pędu głównego do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, szarej pleśni lub od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia rzepaku do ochrony roślin przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych, szarą pleśnią i suchą zgnilizną kapustnych. W obu tych terminach zalecana dawka środka wynosi 1 l/ha. Traper może być także stosowany w dawkach dzielonych. Pierwszy zabieg wykonywany jest w fazie wzrostu pędu głównego rzepaku do ochrony przed suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych i szarą pleśnią, a drugi od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia – przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych, szarą pleśnią i suchą zgnilizną kapustnych. W pierwszym terminie dawka preparatu wynosi 0,5 l/ha. W drugim terminie środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w dawce 0,5 l/ha, a przy przewidywanym dużym nasileniu chorób należy ją zwiększyć do 1 l/ha. W wypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.

Źródło: "Farmer" 06/2008