Wdrażanie działań pozwalających zmniejszyć negatywny wpływ rolnictwa na nasze środowisko jest w kręgu zainteresowań wielu naukowców jak i firm komercyjnych. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań umożliwiających lepsze i bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami jest system
AHE (Agro-Hydro-Energy), nad którym pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ta jednopoziomowa, lekka konstrukcja , którą można umieścić na dowolnym rodzaju gruntu rolnego, pozwala na samowystarczalną, w pełni ekologiczną i zgodną z założeniami Agro 4.0 uprawę na każdej klasie ziemi rolnej.

Konstrukcja ma zamontowane na górze instalacji turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, która będzie źródłem zasilania dla pojazdów rolniczych oraz systemów wspierających uprawy. Z kolei sieć połączonych zbiorników wodnych jest w stanie zgromadzić zapasy wody deszczowej, a wbudowana w konstrukcję stacja meteorologiczna pomoże zaplanować właściwe nawadnianie upraw i wymagane zabiegi agrotechniczne.

– Instalacja AHE służy innowacyjnemu rolnictwu. Zmieści się pod nią każda maszyna rolnicza oraz inteligentne systemy gospodarowania wodą, ochrony i zasilania roślin. Pozwala na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł bez śladu węglowego – opisuje Urszula Mikiewicz, prezes Dolnośląskiej Zielonej Doliny, spółki celowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odpowiedzialna za projekt.

– System AHE z powodzeniem spełni swoje zadanie w każdym miejscu, w większości upraw rolnych. Jest łatwy w montażu, a w przypadku demontażu i przenosin nie powoduje degradacji gruntów rolnych. Wykorzystanie elementów smart-farmingu sprawia, że bardzo usprawnia on prace producentom rolnym – dodaje Urszula Mikiewicz.

W promocję projektu obok, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaangażowany jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt jest również realizowany przy pomocy Porozumienia Spółek Celowych, jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej spółki powołane do wiedzy i rozwoju współpracy nauki i biznesu.