poprzednich artykułach omówiliśmy dlaczego te zasady będą obowiązywaćdlaczego 2014 r. będzie traktowany bardziej jako edukacyjny niż sankcyjny  a także został omówiony pierwszy punkt wspomnianego wyżej rozporządzenia. Teraz w kolejnych przedstawimy na podstawie art.35 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) następne punkty rozporządzenia. Drugi mówi o stosowaniu agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin.


Czy np. rolnik będzie musiał stosować bronowanie, aby wyeliminować chwasty, bo nie są dla nich określone progi szkodliwości?

- To rolnik ma największą wiedzę na ten temat. Jeśli oszacuje, że bronowania przyniesie lepszy efekt niż zastosowanie jednego zabiegu to wówczas wybierze tę opcję, która mu bardziej odpowiada - mówi Dariusz Wiraszka, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jak Inspekcja będzie mogła weryfikować ten punkt?

- Poprzez wywiad z rolnikiem i porównaniem do wytycznych agrotechnicznych dla danego gatunku. Opis przedstawiony przez rolnika zostanie zapisany w protokole np. że poprzez bronowanie mechanicznie niszczono chwasty w rzędach, międzyrzędziach ograniczono stosowanie herbicydów - dodał.