Dodatkową korzyścią wynikającą z zaprawiania jest możliwość zmniejszenia o 10–20 proc. normy wysiewu, bo mniejsze jest wypadanie roślin w początkowym okresie wegetacji.
Zaprawianie jest skuteczne tylko wtedy, gdy ziarno jest bardzo dokładnie pokryte zaprawą. W gospodarstwie można to zrobić w zaprawiarce lub w betoniarce. Najgorszą jakość tego zabiegu uzyskuje się, wykonując go w siewniku. W takiej sytuacji część ziarna zostanie niedokładnie pokryta zaprawą, co nie gwarantuje skutecznej ochrony. Niektóre ziarniaki mogą w ogóle nie zostać zaprawione. Inne natomiast zostaną pokryte zbyt dużą ilością środka, co może być dla nich szkodliwe i będzie hamować kiełkowanie i początkowe wschody.

W betoniarce lepiej ziarno zaprawiać na mokro niż na sucho. Aby zabieg był najskuteczniejszy, do betoniarki nie wolno wsypywać zbyt dużo ziarna. Odmierzoną dawkę zaprawy należy rozpuścić w trzykrotnie większej ilości wody, niż zaleca się w etykiecie-instrukcji stosowania. Następnie rozpuszczoną zaprawę należy – przy włączonej betoniarce – wlewać cienkim strumieniem na ziarno i mieszać przez 5 minut. Nie należy się obawiać, że wilgotność zaprawionego ziarna znacznie wzrośnie, dlatego może być ono bezpiecznie przechowywane przez kilkanaście dni, dzielących zaprawianie od siewu. Tak zaprawione ziarno może być mniej sypkie, co oznacza zmniejszenie ilości wysiewu. Dlatego przed siewem należy bezwzględnie wykonać próbę kręconą siewnika, aby ustalić faktyczną ilość wysiewu. Także podczas siewu należy sprawdzać ubywanie ziarna ze skrzyni siewnika.
Wygodną formą zaprawy do zastosowania w gospodarstwie jest forma żelowa. Jedyną taką zaprawą przeznaczoną do zaprawiania w prostych zaprawiarkach jest preparat Raxil Gel 206.
Najlepiej jednak zdecydować się na zakup ziarna zaprawionego przez wyspecjalizowaną firmę nasienną lub chemiczną. Niektóre firmy chemiczne stosują technologię 100-procentowego pokrycia ziarna. Preparaty trwale je pokrywają i ułatwiają przesypywanie nasion w siewniku. Firma BASF od zeszłego sezonu udostępnia właścicielom dużych gospodarstw usługowe zaprawianie ziarna na potrzeby rolnika, wykonywane w gospodarstwach w ramach Akcji Mobilia. Przy tej usłudze proponowana jest jedna z czterech zapraw. Aby skorzystać z tej usługi, należy zaprawić co najmniej
5 ton ziarna.

Preparaty do zaprawiania ziarna zbóż ozimych zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Jęczmień ozimy

Głownia pyląca:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dubelt Jęczmień 040 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim Star 025 FS, Oksaben 300 FS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Uniwersal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Raxil IM 035 ES, Sarox T 500 FS, Sumi 8 020 FS, Sumi – 8 Gold 030 FS, Sumi–Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Głownia zwarta:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dubelt Jęczmień 040 FS, Maxim Star 025 FS, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Uniwersal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Raxil IM 035 ES, Sarox T 500 FS, Sumi 8 020 FS, Sumi – 8 Gold 030 FS, Tribenoks 330 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Mączniak prawdziwy zbóż:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pałecznica zbóż:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pasiastość liści jęczmienia:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dubelt Jęczmień 040 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim Star 025 FS, Oksaben 300 FS, Prelude Special 51 WS, Premis Uniwersal 275 FS, Raxil IM 035 ES, Sarox T 500 FS, Sumi – 8 Gold 030 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS.
Plamistość siatkowa:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Cedomon EO, Dubelt Jęczmień 040 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim Star 025 FS, Raxil IM 035 ES, Tribenoks 330 FS.

Pleśń śniegowa:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Funaben T 480 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim Star 025 FS, Oksaben 300 FS, Prelude Special 51 WS, Premis Total 325 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS.

Rdza karłowa:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Rynchosporioza:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Karbosar K 400 FS, Premis Universal 275 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS.

Zgorzel siewek:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dubelt Jęczmień 040 FS, Funaben T 480 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Maxim Star 025 FS, Oksaben 300 FS, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Uniwersal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Raxil IM 035 ES, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi 8 020 FS, Sumi – 8 Gold 030 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS i 060 FS.

Pszenica ozima

Głownia pyłkowa pszenicy:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Oksaben 300 FS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarox T 500 FS, Sumi 8 020 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Mączniak prawdziwy zbóż:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pałecznica traw:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pleśń śniegowa:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Prelude Special 51 WS, Premis Total 325 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

Rdza brunatna:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Septorioza liści:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Śnieć cuchnąca:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dividend 030 FS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Redigo 100 FS, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Scenic 080 FS, Sumi 8 020 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa nasienna T zawiesinowa, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS, Zaprawa zbożowa Orius 060 FS.

Śnieć gładka:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dividend 030 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi 8 020 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa nasienna T zawiesinowa, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Śnieć karłowa:
Dividend 030 FS, Sarfun T 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS.

Zgorzel podstawy źdźbła:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Latitude 125 FS. W celu ochrony ziarna przed innymi chorobami grzybowymi Latitude trzeba stosować łącznie z jedną z następujących zapraw: Baytan Universal 094 FS, Maxim 025 FS, Premis Total 325 FS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Sarfun T 450 FS, Vitavax 200 FS lub 2000 FS.

Zgorzel siewek:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dithane M-45 80 WP, Dithane 455 SC, Dithane Neo Tec 75 WG, Dividend 030 FS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Manconex 80 WP, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Penncozeb 455 SC, Penncozeb 80 WP, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Redigo 100 FS, Sancozeb
80 WP, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Scenic 080 FS, Sumi 8 020 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Vondozeb 75 WG, Zaprawa Funaben T, Zaprawa nasienna T zawiesinowa, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS, Zaprawa zbożowa Orius 060 FS.
Pszenżyto ozime

Pałecznica zbóż:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pleśń śniegowa:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Prelude Special 51 WS, Premis Total 325 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

Rdza brunatna:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Septorioza liści i plew:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Zgorzel podstawy źdźbła:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Latitude 125 FS. By ochronić ziarno przed innymi chorobami grzybowymi, trzeba stosować Latitude łącznie z jedną z następujących zapraw: Baytan Universal 094 FS, Maxim 025 FS, Premis Total 325 FS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Sarfun T 450 FS, Vitavax 200 FS i 2000 FS.

Zgorzel siewek:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dithane M-45 80 WP i 455 SC, Dithane Neo Tec 75 WG, Dividend 030 FS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Manconex 80 WP, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Penncozeb 455 SC i 80 WP, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Redigo 100 FS, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Scenic 080 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Vondozeb 75 WG, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS i 060 FS.
Ziarno zaprawione zaprawami Panoctine 350 LS oraz Premis Total 325 FS wykazuje działanie repeletne (odstraszające) przeciwko ptakom.

Żyto

Głownia źdźbłowa żyta:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS,
Funaben T 480 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim 025 FS, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Tribenoks
330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Mączniak prawdziwy zbóż:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pałecznica traw:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pleśń śniegowa:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Prelude Special 51 WS, Premis Total 325 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi-Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS
Rdza brunatna żyta:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Rynchosporioza:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Septorioza:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Zgorzel podstawy źdźbła:
Galmano 201 FS, Jockey 201 FS.

Zgorzel siewek:
Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dithane M-45 80 WP i 455 SC, Dithane NeoTec 75 WG, Dividend 030 FS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Manconex 80 WP, Maxim 025 FS, Oksaben 300 FS, Panoctine 350 LS, Penncozeb 80 WP i 455 SC, Prelude Special 51 WS, Premis 025 DS i FS, Premis Total 325 FS, Premis Universal 275 FS, Raxil 02 DS i WS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Redigo 100 FS, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Scenic 080 FS, Sumi–Silver 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS i WS, Vitavax 2000 FS, Vondozeb 75 WG, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS i 060 FS.

DS – proszek do suchego zaprawiania,
ES – emulsja do zaprawiania,
FS – płynny koncentrat do zaprawiania,
WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej,
WP, WS – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zaprawiać należy:
  • zawsze zgodnie z instrukcją zamieszczoną na etykiecie opakowania preparatu,
  • tylko dobrze oczyszczony materiał siewny,
  • najlepiej bezpośrednio przed siewem,
  • tak, aby ziarno było dokładnie i równo-miernie pokryte środkiem,
  • tylko ziarno o wilgotności do 16 procent.
Nie wolno:
  • zaprawiać ziarna uprzednio traktowanego inną zaprawą,
  • zaprawionego materiału siewnego używać na cele konsumpcyjne i na paszę.
Należy:
  • zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie,
  • jeśli zachodzi konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

Źródło: "Farmer" 17/2006